Tài chính – Ngân hàng

As business becomes more global each year, banking and finance experts are in growing demand. In online finance and banking courses, you will be given an introduction to banking basics, learn about commercial banking, and explore fractional reserve banking. With investment banking courses and finance courses, you will gain great insights for a career in investment, master how financial intermediaries and institutions operate, and discover essential investment and tax principles. This knowledge will get your finance career moving steadily forward.

Cung cấp bởi: 

Công cụ gây quỹ dành cho tổ chức phi lợi nhuận

4 giờ / Tiếng Việt / Miễn phí

Bạn sẽ được học: - Cách lập kế hoạch gây quỹ NPO hiệu quả - Cách phân tích các nguồn thu nhập - Các phương thức gây quỹ - Cách phát triển và giữ các nhà tại trợ trung thành - Cách theo dõi và giám sát chương trình gây quỹ
"]

Cung cấp bởi: 

Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận

4 giờ / Tiếng Việt / Miễn phí

- Hiểu về vai trò của quản lý tài chính trong tổ chức phi lợi nhuận  - Loại bỏ những sai lầm khi làm quản trị  tài chính  - Có cái nhìn tổng quan về 4 lĩnh vực quan trọng của quản lý tài chính - Nâng cao khả năng quản lý và tổ chức...
"]

Cung cấp bởi: 

Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

5 giờ / Tiếng Việt / Có phí

· Hiểu rõ khái niệm và vai trò của các chỉ số tài chính trong báo cáo · Tường tận các quy trình kế toán để làm báo cáo tài chính · Nắm vững kiến thức về phân tích các loại báo cáo tài chính · Phân biệt các loại báo cáo tài chính trong bộ báo cáo doanh...
"]

Cung cấp bởi: 

Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

2 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Có cái nhìn tổng quát về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh  doanh - Nắm trong tay quy trình quản lý công nợ  - Trang bị các kỹ quan trọng cho cá nhân làm nhiệm vụ thu hồi công nợ: giao tiếp, đàm...
"]

Cung cấp bởi: 

Tài Chính-Kế Toán-Thuế khởi nghiệp

2 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Có ngay những kiên thức nền tảng về tài chính, kế toán và thuế - Hiểu những quy định, những chế tài đang được ban hành  - Am hiểu những loại thuế mà công khởi nghiệp phải đóng  - Những công việc kế toán phải làm khi thành lập công ty
"]

Scroll to Top