Sản xuất và Sáng tác

Cung cấp bởi: 

Sản xuất âm nhạc trên máy tính

07 giờ 37 phút / 69 bài giảng / Tiếng Việt / Có phí

Thỏa mãn đam mê sáng tác âm nhạc, làm beat, thu âm, tạo ra tác phẩm âm nhạc ngay trên máy tính
"]

Cung cấp bởi: 

Viết nhạc – Không cần biết nhạc

03 giờ 28 phút / 23 bài giảng / Tiếng Việt / Có phí

Sáng tạo âm nhạc theo ý thích, chuyển đổi ý tưởng thành nốt nhạc, tạo ra thành phẩm của riêng mình, viết lời hay mà không cần biết nhạc.
"]

Scroll to Top