Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là một tập con của ngôn ngữ máy tính, được thiết kế và chuẩn hóa để truyền các chỉ thị cho các máy có bộ xử lý (CPU), nói riêng là máy tính. Ngôn ngữ lập trình được dùng để lập trình máy tính, tạo ra các chương trình máy nhằm mục đích điều khiển máy tính hoặc mô tả các thuật toán để người khác đọc hiểu.

Cung cấp bởi: 

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 2

24 giờ / Tiếng Việt / Miễn phí

Bạn sẽ học được gì? Khóa học "Lập trình web chuyên nghiệp với PHP - Level 2", giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần mở rộng trong PHP như: Sử dụng biểu thức chính quy để trích lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu từ phía người dùng, lấy tin tự động...
"]

Cung cấp bởi: 

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 3

18 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? Tiếp tục với khóa học lập trình web chuyên nghiệp PHP - Level 3, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giới thiệu đến bạn các thành phần nâng cao hơn trong PHP như: Tìm hiểu về ngôn ngữ SQL, giúp ta tạo ra những phần xử lý với cơ sở dữ liệu cho website....
"]

Scroll to Top