Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình là một tập con của ngôn ngữ máy tính, được thiết kế và chuẩn hóa để truyền các chỉ thị cho các máy có bộ xử lý (CPU), nói riêng là máy tính. Ngôn ngữ lập trình được dùng để lập trình máy tính, tạo ra các chương trình máy nhằm mục đích điều khiển máy tính hoặc mô tả các thuật toán để người khác đọc hiểu.

Cung cấp bởi: 

Programming for Everybody (Getting Started with Python)

19 giờ / Tiếng Anh / Miễn phí

This course aims to teach everyone the basics of programming computers using Python. We cover the basics of how one constructs a program from a series of simple instructions in Python. The course has no pre-requisites and avoids all but the simplest mathematics. Anyone with moderate computer experience should be able to master the materials...
"]

Cung cấp bởi: 

Javascript nâng cao ES6

10 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android studio, AVD Manager… Hiểu và làm việc được với với React Component. Biết cách lấy dữ liệu từ API. Làm quen với React native qua...
"]

python

Cung cấp bởi: 

Lập trình Python cơ bản

13 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới, • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python, • Là cơ sở để học...
"]

Cung cấp bởi: 

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

19 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới, • Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới lập trình C++, • Có cơ sở...
"]

Cung cấp bởi: 

Lập Trình Kotlin Toàn Tập

19 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, • Có khả năng tiếp cận lập trình Android, • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản, • Tạo ứng dụng android nhanh chóng.
"]

Cung cấp bởi: 

C# căn bản

21 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C# Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C# Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ Là cơ sở để lập trình di động...
"]

Cung cấp bởi: 

C# nâng cao

21 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C# • Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ...
"]

Cung cấp bởi: 

LinQ chuyên sâu

18 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C# •...
"]

Cung cấp bởi: 

Nhập môn lập trình máy tính

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Bạn sẽ học được gì? Các khái niệm cơ bản về máy tính. Nguyên lý hoạt động của máy tính. Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) và giải thuật (Algorithms). Tổng quan về các loại ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng phổ biến. Lập trình hướng đối tượng. Hệ quản trị cơ...
"]

Cung cấp bởi: 

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 1

15 giờ / Tiếng Việt / Miễn phí

Bạn sẽ học được gì? Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giúp cho các bạn: - Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống - Đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu cũng có thể nắm bắt được nền...
"]

Scroll to Top