Kế toán

Learn how control and monitor a company’s cash transactions with online accounting courses. Our fundamentals of accounting classes will teach you basic accounting principles and concepts so you can properly analyse financial accounts. We also have training courses that focus on the principles and core practices of accounting. Want to learn about accounting transactions, processes, and controls used to record typical transactions in a business? Our diploma in accounting advanced controls and transactions is exactly what you’re looking for. Get started, today.

Cung cấp bởi: 

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

23 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả. - Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong...
"]

Cung cấp bởi: 

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

4 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.
"]

Cung cấp bởi: 

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

8 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang sử dụng phổ biến hiện nay.  - Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. - Thực...
"]

Cung cấp bởi: 

Tin học kế toán

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Các kỹ năng thực tế về tin học, ứng dụng các phần mềm Excel và Word vào thực hành công tác kế toán.
"]

Cung cấp bởi: 

Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

7 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kế toán. - Tránh những lỗi sau cần tránh khi mà kế toán Excel. - Nắm vững cách sử dụng phần mềm kế toán trên Excel. - Các lưu ý quan trọng khi thao tác Excel.
"]

Cung cấp bởi: 

Định khoản kế toán cho người mất gốc

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Giúp những bạn đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kế toán nắm những nguyên tắc định khoản. - Am hiểu hơn về các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán. - Biết cách hệ thống hóa tài khoản kế toán theo hai thông tư của Bộ...
"]

Cung cấp bởi: 

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

6 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Hiểu về tổ chức doanh nghiệp. - Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô. - Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro. - Xác định vai trò của kế toán. - Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.
"]

Cung cấp bởi: 

Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

2 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Ban hành quy chế quản lý văn phòng phẩm. - Ứng dụng hệ thống Email nội bộ trong giao dịch. - Kỹ năng hành chính văn phòng. - Ban hành quy chế định mức xăng dầu, sửa xe ô tô. - Giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành xe ô tô. - Quy...
"]

Cung cấp bởi: 

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu về giao tiếp hiệu quả trong công việc. - Hiểu về đạo đức nghề nghiệp khi làm kiểm toán.
"]

Cung cấp bởi: 

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

4 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu về các vai trò của bộ phận kiểm toán. - Xây dựng mội trường cân bằng giữa các thành viên. - Hiểu về tầm quan trọng của đa dạng hóa trong tuyển chọn. - Tìm hiểu cách phòng tránh...
"]

Scroll to Top