học giỏi toán

Bài viết cập nhật

Ai học giỏi toán hơn: nam hay nữ?

Nhiều người vẫn tin rằng phụ nữ sinh ra không phải để học toán và cũng khó học giỏi toán. Bà Nicole Else-Quest, nhà nghiên cứu của trường Đại học Villanova (Hoa Kỳ) nói: “Khi tôi ở tuổi teen, tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cứ nghĩ...

Phong Nguyễn | December 10, 2019

nam-nữ-ai-giỏi-toán-hơn

Scroll to Top