Edtech Startup

Bài viết cập nhật

EdTech Startup của Indonesia thâm nhập thị trường Việt Nam

Công ty EdTech Startup Ruangguru của Indonesia đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam với việc ra mắt nền tảng Kiến Guru vào tháng 10/2019. “Chúng tôi vừa ra mắt tại Việt Nam" - Phó chủ tịch của Ruangguru, Ritchie Goenawan phát biểu tại...

Phong Nguyễn | December 15, 2019

Scroll to Top