dạy tiếng Anh thiếu nhi

Bài viết cập nhật

Nền tảng dạy kèm tiếng Anh trẻ em online được đầu tư 3,5 triệu USD

Tập đoàn Topica Edtech, nhà đầu tư giáo dục trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, tuyên bố sẽ đầu tư thêm 3,5 triệu USD để phát triển Kidtopi, nền tảng dạy kèm tiếng Anh trẻ em online.

Phong Nguyễn | December 16, 2019

Scroll to Top