data scientist

Bài viết cập nhật

5 lời khuyên hữu ích cho người nhập môn khoa học dữ liệu

Việc học nghề data scientist đòi hỏi học viên phải biết cách học, và có định hướng đúng để phát triển chuyên môn. Dưới đây là 5 lời khuyên hữu ích dành cho người mới nhập môn khoa học dữ liệu. 1. Học hỏi từ...

Phong Nguyễn | December 2, 2019

khoa-hoc-du-lieu

Scroll to Top