Tài chính

tai-chinh

Tìm hiểu những điều cơ bản về cổ phiếu, tài chính, trao đổi tiền tệ và quản lý tài chính cá nhân với các khóa học Tài chính trực tuyến. Các khóa học online sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý tài chính cá nhân, tiết kiệm tiền, xử lý nợ hoặc quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, v.v.. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm các khóa học liên quan đến nguyên lý, các khái niệm kế toán cơ bản, và hơn thế nữa!

Cung cấp bởi: 

Tin học kế toán

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

Các kỹ năng thực tế về tin học, ứng dụng các phần mềm Excel và Word vào thực hành công tác kế toán.
Rated 2.9 out of 5

398,000

Cung cấp bởi: 

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

23 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả. - Giảng viên liên hệ các lý thuyết được trong...
Rated 2.9 out of 5

2,300,000

Cung cấp bởi: 

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

4 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.
Rated 2.9 out of 5

298,000

Cung cấp bởi: 

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

8 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang sử dụng phổ biến hiện nay.  - Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. - Thực...
Rated 2.9 out of 5

798,000

Cung cấp bởi: 

Phân tích kỹ thuật: Căn bản đến siêu cao

5 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Kiến thức nền tảng về phương pháp phân tích kỹ thuật. - Các mô hình và chỉ báo điển hình của phương pháp phân tích kỹ thuật. - Các nguyên tắc để đầu tư thành công. - Phân tích 2 tỷ lệ vàng trong đầu tư. - Hướng dẫn đầu tư thực tế sử...
Rated 2.9 out of 5

298,000

Cung cấp bởi: 

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

4 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu về các vai trò của bộ phận kiểm toán. - Xây dựng mội trường cân bằng giữa các thành viên. - Hiểu về tầm quan trọng của đa dạng hóa trong tuyển chọn. - Tìm hiểu cách phòng tránh...
Rated 2.9 out of 5

399,000

Cung cấp bởi: 

Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

7 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kế toán. - Tránh những lỗi sau cần tránh khi mà kế toán Excel. - Nắm vững cách sử dụng phần mềm kế toán trên Excel. - Các lưu ý quan trọng khi thao tác Excel.
Rated 2.9 out of 5

498,000

Cung cấp bởi: 

7 chìa khóa để tìm kiếm những siêu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

4 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Lợi nhuận đột biến trong quý gần nhất của doanh nghiệp (Current Quarter EPS). - Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm (Annual Earning Increase). - Những thông tin mới của doanh nghiệp (New Products, New Highs, New management). - Quan hệ Cung Cầu của cổ phiếu (Supplies & Demands). - Tìm kiếm...
Rated 2.9 out of 5

298,000

Cung cấp bởi: 

Định khoản kế toán cho người mất gốc

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Giúp những bạn đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kế toán nắm những nguyên tắc định khoản. - Am hiểu hơn về các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán. - Biết cách hệ thống hóa tài khoản kế toán theo hai thông tư của Bộ...
Rated 2.9 out of 5

398,000

Cung cấp bởi: 

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

3 giờ / Tiếng Việt / Có phí

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu về giao tiếp hiệu quả trong công việc. - Hiểu về đạo đức nghề nghiệp khi làm kiểm toán.
Rated 2.9 out of 5

399,000

Scroll to Top