Phát triển cá nhân

phatrien-canhan

Phát triển và hoàn thiện bản thân chính là mấu chốt cho sự hài lòng và tăng trưởng trong tất cả các khía cạnh của đời sống cá nhân mỗi người. Các khóa học phát triển cá nhân bao gồm mọi thứ, từ cách lập kế hoạch cho sự nghiệp của bạn đến cách đạt được thành công, được thiết kế để giúp bạn trở thành một người hiệu quả, có tổ chức và chu đáo hơn. 

Bằng cách khám phá các khóa học này, bạn sẽ học được cách quản lý thời gian, ra quyết định, tư duy sáng tạo và kỹ năng thiết lập mục tiêu, bạn sẽ khám phá ra một số thủ thuật thực sự hữu ích cho đời sống cá nhân và giúp tương lai của mình tươi sáng hơn, đồng thời cuộc sống hàng ngày của bạn cũng sẽ bớt căng thẳng hơn.

Cung cấp bởi: 

Xây dựng thương hiệu cá nhân và doanh nghiệp

02 giờ 16 phút / Tiếng Việt / Có phí

Bật mí phương pháp xây dựng thương hiệu một cách hiệu quả chia sẻ cho các bạn về thương hiệu và tầm quan trọng của thương hiệu
Rated 2.9 out of 5

599.000đ

Cung cấp bởi: 

Xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng

02 giờ 20 phút / Tiếng Việt / Có phí

Tạo dựng thương hiệu cá nhân qua nhiều kênh thông tin khác nhau - Phát triển và kiểm soát thương hiệu của chính mình.
Rated 2.9 out of 5

599.000đ

Cung cấp bởi: 

Mediocre To Magnificent

1hr 2min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

Rise from mediocre to magnificent in EACH area of life by having a framework for scheduling your dreams and goals into realistic and achievable action items. Identify the 8 key areas of life and understand the order these ingredients are required in the recipe of your exceptional life.
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

The Complete Masterclass For Personal Transformation

5hr 10min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

You Will Learn How To Become The Leader You're Meant To Be. Throughout This Course, We Will Help You Build The Leader You Aspire To Become. You Will Learn The Science Behind Your Brain's Learning System And How To Use It To Your Advantage You Will How Memory Works, And How You Can Use The...
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

Help! What’s Happening To Me?

1hr 22min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

Learn how to develop a correct attitude when going through a difficult period of time.
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

“Another” 20 Free Life Hacks to Inspire You to Excel in Life

1hr 50min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

Have the confidence to choose a career that you are most passionate about (and set very aggressive and VERY achievable goals....#NOLIMITS).
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

The Power Of Questions

1hr 24min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

Ask powerful questions which will empower you right away Avoid power-draining situations forever Help others to become happier
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

Introduction to Self-Development: Apply a Working Plan

13min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

Keeping well designed lists of goals Learn how to use technology as tools for the success Prioritization SMART goals Mind-Mapping
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

Actualize Academy – Advanced Personal Development Success

1hr 21min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

How To Self Actualize Your Potential & Be Your Best Self Gain More Self-Awareness Increase your Emotional Intelligence & Personal Development Understand The Psychology Behind Personal Development & Self Change How To Control Your Psychology & Inner Workings More Effectively Understand Advanced Personal Development Concepts Influence The Speed Of Your Personal Development & Success How...
Rated 2.9 out of 5

Cung cấp bởi: 

20 Free Life Hacks to Inspire You to Excel in Business &Life

2hr 11min of on-demand video / Tiếng Anh / Miễn phí

Have the confidence to choose a career that you are most passionate about (and set very aggressive and VERY achievable goals....#NOLIMITS).
Rated 2.9 out of 5
Scroll to Top