Udacity là kết quả từ sự phát triển vượt trội của các lớp khoa học máy tính miễn phí được cung cấp vào năm 2011 của Đại học Stanford. Thrun – nhà sáng lập Udacity – tuyên bố, ông hy vọng nửa triệu sinh viên sẽ đăng ký, sau khi có 160.000 sinh viên đăng ký vào khóa học “Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo” trước đó tại Stanford, và 90.000 sinh viên đã đăng ký vào hai lớp ban đầu từ tháng 3 năm 2012. Tính đến ngày ngày 28 tháng 4 năm 2014, Udacity có 1,6 triệu người dùng trong 12 khóa học đầy đủ và 26 khóa học miễn phí.

Vào tháng 10 năm 2017, Udacity cùng với Unity, đã ra mắt chương trình ‘Tìm hiểu ARKit’ giúp các lập trình viên cải thiện kỹ năng xây dựng ứng dụng AR của họ. Trong cùng tháng đó, Google đã hợp tác với Udacity để đưa ra một sáng kiến học bổng mới cho các nhà phát triển ứng dụng Web và Android đầy tham vọng. 

No items found
Scroll to Top