Kaplan, Inc. là một tập đoàn kinh doanh giáo dục của Mỹ, cung cấp dịch vụ giáo dục cho các trường cao đẳng, đại học và các tập đoàn và doanh nghiệp, bao gồm các chương trình giáo dục đại học, đào tạo và chứng chỉ chuyên nghiệp, luyện thi và dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Có trụ sở tại Fort Lauderdale, Florida, Kaplan được thành lập vào năm 1938 bởi Stanley Kaplan và là một công ty con thuộc sở hữu của Công ty Graham Holdings, trước đây gọi là Công ty Bưu chính Washington.

No items found
Scroll to Top