HubSpot Academy là công ty hàng đầu thế giới về đào tạo trực tuyến miễn phí cho các chuyên gia tiếp thị, bán hàng và dịch vụ khách hàng. HubSpot chuyên về các chứng chỉ chuyên đề, các khóa học chủ đề và các bài học lẻ cho các chuyên gia muốn phát triển sự nghiệp hoặc công việc kinh doanh của họ.

Nhiệm vụ của Học viện HubSpot là thay đổi cách các công ty phát triển bằng cách cung cấp dịch vụ đào tạo trực tuyến miễn phí. Từ các khóa học nhanh, thực tế đến các chứng chỉ chuyên đề, bạn sẽ học mọi thứ bạn cần biết về các chủ đề kinh doanh trong thời đại công nghệ.

Là tài nguyên học tập chính thức của HubSpot, Học viện HubSpot nhằm mục đích giáo dục người dùng về phần mềm HubSpot, để họ có thể tiếp thị, bán hàng và phát triển doanh nghiệp.

No items found
Scroll to Top