edX là một nhà cung cấp khóa học trực tuyến mở (MOOC) khổng lồ được tạo bởi Harvard và MIT. Edx tổ chức các khóa học cấp đại học trực tuyến trong một loạt các ngành học cho sinh viên trên toàn thế giới, bao gồm rất nhiều các khóa học miễn phí. Nền tảng này cũng tiến hành nghiên cứu việc học tập dựa trên cách người dùng sử dụng nền tảng của nó. edX là một tổ chức phi lợi nhuận và chạy trên nền tảng phần mềm nguồn mở Open edX miễn phí.

Có hơn 140 trường học, các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty cung cấp hoặc lên kế hoạch cung cấp các khóa học trên trang web edX. Tính đến ngày 29 tháng 12 năm 2018, edX có khoảng 18 triệu sinh viên tham gia với hơn 2.200 khóa học trực tuyến.

No items found
Scroll to Top