Miễn phí

Có 197 khóa học

Cung cấp bởi: Coursera  /  University of Colorado System

Introduction to C# Programming and Unity

28 giờ / Dạy bằng Tiếng AnhMiễn phí 

This course is all about starting to learn how to develop video games using the C# programming language and the Unity game engine on Windows or Mac. Why use C# and Unity instead of some other language and game engine? Well C# is a really good language for...
"]

Cung cấp bởi: Coursera  /  LearnQuest

Introduction to Programming in Swift 5

11 giờ / Dạy bằng Tiếng AnhMiễn phí 

In this course we will introduce you to the absolute basics of the Swift programming language. Whether you are a brand new programmer or have experience with other programming languages this course is for you.
"]

Cung cấp bởi: Coursera  /  Google Cloud

Industrial IoT on Google Cloud Platform

15 giờ / Dạy bằng Tiếng AnhMiễn phí 

This course covers the entire Industrial IoT network architecture from sensors and devices to analysis. The course discusses sensors and devices but the focus is on the cloud side. You'll learn about the importance of scaling device communication and processing streaming data. The course uses simulated devices in...
"]

Cung cấp bởi: Coursera  /  University of Michigan

Programming for Everybody (Getting Started with Python)

19 giờ / Dạy bằng Tiếng AnhMiễn phí 

This course aims to teach everyone the basics of programming computers using Python. We cover the basics of how one constructs a program from a series of simple instructions in Python. The course has no pre-requisites and avoids all but the simplest mathematics. Anyone with moderate computer experience...
"]

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Brands Vietnam

The Future of Retail 2019

9 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Nhìn lại chặng đường phát triển, đánh giá thực trạng và dự báo tương lai của ngành Bán lẻ Việt Nam, qua góc nhìn của 9 khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
"]

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Thái Thùy Anh

Brand Talk: Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

7 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Mỹ: một quốc gia hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực: kinh tế, công nghệ, giáo dục,... với nhiều khác biệt về văn hóa, xã hội, so với Việt Nam. Vậy làm việc, cụ thể là làm Marketing, ở Mỹ có gì khác biệt, thú vị hơn...
"]

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  OlymWorld ®

Leadership Fundamentals: Xây dựng Nền tảng lãnh đạo

15 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Quản lý và lãnh đạo - hai khái niệm thường được dùng chung nhưng không đồng nghĩa. Quản lý giúp bạn có chức vụ và quyền lực nhưng bạn chỉ có thể trở thành lãnh đạo khi chính bạn cũng là một tấm gương về năng lực, kỷ...
"]

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Shopee Affiliate Seller

Tối ưu doanh thu với Tiếp thị liên kết dành cho Người bán trên Shopee

9 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Khóa học giúp học viên thành thạo các bước tham gia chương trình tiếp thị liên kết dành cho người bán của Shopee và thực thi tiếp thị liên kết hiệu quả. Bên cạnh đó, tham gia khóa học giúp bổ sung thêm các kiến thức để có...
"]

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Brands Vietnam

Re-think CSR

6 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

CSR không chỉ đơn thuần là các hoạt động trách nhiệm xã hội nhỏ lẻ, mà nên gắn liền với hoạt động kinh doanh cũng như triết lý thương hiệu. Một chiến lược CSR đúng đắn có đóng góp không nhỏ vào tiến trình phát triển bền vững...
"]

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Tổng quan về thuế

6 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

• Tự tin làm những công việc đã học và áp dụng vào doanh nghiệp •  Tránh được những sai sót không đáng có trong quá trình kê khai và nôp thuế •  Có được nền tảng cho những chương trình chuyên sâu hơn về thuế •  Bạn có được lượng...
"]

Scroll to Top