Tài chính - Ngân hàng

Có 5 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Công cụ gây quỹ dành cho tổ chức phi lợi nhuận

4 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Bạn sẽ được học: - Cách lập kế hoạch gây quỹ NPO hiệu quả - Cách phân tích các nguồn thu nhập - Các phương thức gây quỹ - Cách phát triển và giữ các nhà tại trợ trung thành - Cách theo dõi và giám sát chương...
"]

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Công cụ quản lý tài chính cho tổ chức phi lợi nhuận

4 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

- Hiểu về vai trò của quản lý tài chính trong tổ chức phi lợi nhuận  - Loại bỏ những sai lầm khi làm quản trị  tài chính  - Có cái nhìn tổng quan về 4 lĩnh vực quan trọng của quản lý tài chính - Nâng cao...
"]

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Phân tích báo cáo tài chính cơ bản đến nâng cao

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

· Hiểu rõ khái niệm và vai trò của các chỉ số tài chính trong báo cáo · Tường tận các quy trình kế toán để làm báo cáo tài chính · Nắm vững kiến thức về phân tích các loại báo cáo tài chính · Phân biệt các loại báo cáo...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kỹ năng quản lý và thu hồi nợ doanh nghiệp hợp pháp

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Có cái nhìn tổng quát về vấn đề thu hồi công nợ và ý nghĩa của việc thu hồi công nợ trong kinh  doanh - Nắm trong tay quy trình quản lý công nợ  - Trang bị các kỹ quan trọng cho cá nhân làm nhiệm vụ...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Tài Chính-Kế Toán-Thuế khởi nghiệp

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Có ngay những kiên thức nền tảng về tài chính, kế toán và thuế - Hiểu những quy định, những chế tài đang được ban hành  - Am hiểu những loại thuế mà công khởi nghiệp phải đóng  - Những công việc kế toán phải làm khi...
"]

198,000

Scroll to Top