Quan hệ công chúng

Có 13 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Hoạch định chiến lược PR

60 phút / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Tìm hiểu và nhìn nhận PR ở mức độ chiến lược. Ứng dụng tích hợp PR hiệu quả trong các chương trình truyền thông marketing tích, xây dựng thương hiệu, dự án truyền thông…của doanh nghiệp hay đơn giản là PR chính sản...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Digital PR

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Có tư duy mới về ngành PR trong thời đại số Hiểu rõ về vai trò của Digial PR Nắm vững các quy trình và thủ thuật để kiển khai chiến dịch Digital PR Đón đầu các xu hướng mới của Digital PR...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

7 bước thuyết phục khách hàng bằng ngôn từ PR

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Khóa học cung cấp kiến thức về PR trong truyền thông - Marketing, Học viên sẽ hiểu rõ về cách vận hành của kênh truyền thông PR với các kênh truyền thông khác như thế nào, Biết vận dụng kiến thức để sản...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Tổ chức sự kiện chuyên nghiệp

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Hiểu vai trò của một chuyên gia tổ chức sự kiện Thấy vai trò của tổ chức sự kiện trong quá trình kinh doanh Có cái nhìn tổng quát về cơ hội và thách thức của ngành sự kiện Những yêu cầu để...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Xây dựng format và sản xuất chương trình truyền hình

60 phút / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Xây dựng được kịch bản chương trình truyền hình. Xây dựng format và tổ chức sản xuất chương trình truyền hình. Cách tạo kịch tính và mời tài trợ cho chương trình truyền hình. Kiểm soát rủi ro trong sản xuất chương trình.
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kỹ năng quan hệ với báo chí

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Nắm vững các kỹ thuật viết bài, trả lời phỏng vấn, tổ chức họp báo, giao tiếp với báo chí Biết cách xây dựng kế hoạch quan hệ báo chí cho tổ chức Tự tin làm việc với các cơ quan báo chí...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Xây dựng chiến lược Truyền thông tiếp thị tích hợp hiệu quả

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Xác định 5 công cụ chính yếu nhằm giúp cho việc thực hiện truyền thông tích hợp IMC Các bước để xây dựng mô hình AIDA Hiểu về sự phát triển của môi trường truyền thông marketing và các nhu cầu của doanh...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

PR Ứng dụng

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì?   Xác định những yêu cầu phải có của người làm PR Tự xây dựng và lựa chọn loại hình PR thích hợp   Biết cách lập kế hoạch, thực thi, đánh giá, đo lường kết quả của một chiến dịch PR Đúc...
"]

198,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng cáo Phát triển thông điệp và big idea, concept cho quảng cáo Lựa chọn được hình thức và kênh truyền thông quảng cáo Đo lường và đánh giá hiệu quả của quảng cáo
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kỹ xảo tổ chức sự kiện

60 phút / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Khóa học giúp bạn: Nắm chắc các khái niệm cơ bản về tổ chức sự kiện Hiểu được quy trình tổ chức một sự kiện Biết được những lưu ý quan trọng từ kinh nghiệm thực tế của giảng viên khi tổ chức...
"]

198,000

Scroll to Top