Ngôn ngữ lập trình

Có 12 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Javascript nâng cao ES6

10 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android studio, AVD Manager… Hiểu và làm việc được với với React Component. Biết cách lấy dữ liệu từ...
"]

498,000

python

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Python cơ bản

13 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới, • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

19 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới, • Có thể tham gia các dự án, công việc liên quan tới...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập Trình Kotlin Toàn Tập

19 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, • Có khả năng tiếp cận lập trình Android, • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản, • Tạo ứng dụng android nhanh chóng.
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình Java trong 4 tuần

19 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Sở hữu kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng ứng dụng Web. Có khả năng cài đặt và Coding Java Áp dụng được quy trình phát triển ứng dụng khi...
"]

500,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

C# căn bản

21 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C# Có khả năng phát triển phần mềm ứng dụng bằng C# Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ Là...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

C# nâng cao

21 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C# • Là cơ sở...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

LinQ chuyên sâu

18 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C# • Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C# • Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL • Xây dựng được...
"]

700,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Nhập môn lập trình máy tính

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Các khái niệm cơ bản về máy tính. Nguyên lý hoạt động của máy tính. Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) và giải thuật (Algorithms). Tổng quan về các loại ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng phổ biến. Lập trình...
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình web chuyên nghiệp với PHP – Level 1

15 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Bạn sẽ học được gì? Khóa học lập trình PHP Level 1 của giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) sẽ giúp cho các bạn: - Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình PHP một cách đầy đủ và có hệ thống - Đảm bảo những ai vừa mới bắt đầu...
"]

Scroll to Top