Khoa học dữ liệu

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Lập trình RESTful Webservice trong 6 tuần

17 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice • Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server • Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice • Kỹ thuật tương tác dữ...
"]

700,000

Scroll to Top