Kế toán

Có 30 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

23 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài tập, giúp học viên có cảm giác được tương tác và học tập hiệu quả. - Giảng viên...
"]

2,300,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

4 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống sổ sách, bảng biểu, chứng từ đầy đủ theo quy định của luật kế toán.
"]

298,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

8 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang sử dụng phổ biến hiện nay.  - Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế...
"]

798,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Tin học kế toán

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Các kỹ năng thực tế về tin học, ứng dụng các phần mềm Excel và Word vào thực hành công tác kế toán.
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Kế toán thuế tổng hợp trên Excel

7 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Phương pháp hạch toán nghiệp vụ kế toán. - Tránh những lỗi sau cần tránh khi mà kế toán Excel. - Nắm vững cách sử dụng phần mềm kế toán trên Excel. - Các lưu ý quan trọng khi thao tác Excel.
"]

498,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Định khoản kế toán cho người mất gốc

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Giúp những bạn đã, đang và sẽ tham gia vào lĩnh vực kế toán nắm những nguyên tắc định khoản. - Am hiểu hơn về các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp và kỳ kế toán. - Biết cách hệ thống hóa tài khoản kế...
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 5)

6 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Hiểu về tổ chức doanh nghiệp. - Hiểu các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô. - Nguyên tắc phòng ngừa rủi ro. - Xác định vai trò của kế toán. - Nguyên lí lãnh đạo và quản trị con người.
"]

399,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Hệ thống giải pháp tiết kiệm chi phí vận hành trong công ty

2 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Ban hành quy chế quản lý văn phòng phẩm. - Ứng dụng hệ thống Email nội bộ trong giao dịch. - Kỹ năng hành chính văn phòng. - Ban hành quy chế định mức xăng dầu, sửa xe ô tô. - Giải pháp tiết kiệm chi phí...
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 4)

3 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu về giao tiếp hiệu quả trong công việc. - Hiểu về đạo đức nghề nghiệp khi làm kiểm toán.
"]

399,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

ACCA FAB – Accounting In Business (ACCA F1- Course 3)

4 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

- Nắm những thông tin quan trọng về kì thi môn FAB/F1 của ACCA. - Hiểu về các vai trò của bộ phận kiểm toán. - Xây dựng mội trường cân bằng giữa các thành viên. - Hiểu về tầm quan trọng của đa dạng hóa trong tuyển...
"]

399,000

Scroll to Top