Chứng chỉ chuyên môn

Có 2 khóa học

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Foundation

5 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Đủ kiến thức để đăng ký kỳ thi chứng chỉ quốc tế CTFL của Hiệp Hội Kiểm Thử Phần Mềm Quốc Tế. Hiểu rõ các khái niệm cơ bản nhất trong Testing. Am hiểu quy trình Testing. Có được các kỹ thuật thiết...
"]

398,000

Cung cấp bởi: Kyna  /  

Luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế ISTQB Advanced

6 giờ / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Bạn sẽ học được gì? Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ testing. Kỹ năng phân tích yêu cầu và theo dõi yêu cầu thay đổi. Kỹ năng lập ma trận theo dõi tiến độ test của cả đội. Kỹ năng lập chiến lược test....
"]

398,000

Scroll to Top