Trần Quốc Kỳ

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Trần Quốc Kỳ

Digital Performance Marketing: Tối ưu để tăng trưởng

36 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Từ kỳ vọng tối ưu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra cho Digital Marketing cũng khắt khe hơn. Các hoạt động truyền thông, quảng cáo phải mang lại kết quả thiết thực: khách hàng mới, đơn hàng thành công, doanh thu mang về...
"]

799,000đ

Scroll to Top