Thái Thùy Anh

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Thái Thùy Anh

Brand Talk: Làm Marketing ở Mỹ có gì khác ở Việt Nam?

7 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Mỹ: một quốc gia hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực: kinh tế, công nghệ, giáo dục,... với nhiều khác biệt về văn hóa, xã hội, so với Việt Nam. Vậy làm việc, cụ thể là làm Marketing, ở Mỹ có gì khác biệt, thú vị hơn...
"]

Scroll to Top