Th.s Ruby Thảo Trần

Có 2 khóa học

Cung cấp bởi: Unica  /  Th.s Ruby Thảo Trần

Giao tiếp tiếng Anh công sở trong môi trường quốc tế

03 giờ 31 phút / 50 bài giảng / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Làm việc trong môi trường quốc tế nhưng bạn giao tiếp chưa tự tin? Khóa học với những tình huống cụ thể trong công sở giúp bạn tự tin và giao tiếp thoải mái nhất.
"]

599.000đ

Cung cấp bởi: Unica  /  Th.s Ruby Thảo Trần

Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc

04 giờ 43 phút / 30 bài giảng / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh, tự tin giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ, mở ra cơ hội học tập và làm việc tại các công ty đa quốc gia.
"]

599.000đ

Scroll to Top