Phi Nguyễn

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Phi Nguyễn

Influencer Marketing: Tiếp thị qua Người ảnh hưởng

20 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Hiệu quả của influencer marketing là không thể phủ nhận, bởi thông điệp được chia sẻ của influencers có độ tin cậy cao hơn các quảng cáo của thương hiệu. Tuy vậy, mấu chốt của influencer marketing là thương hiệu phải hợp tác với đúng người, để sáng...
"]

599,000đ

Scroll to Top