Nguyễn Văn Thăng Long

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Văn Thăng Long

Sustainable Development: Từ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến tạo dựng giá trị chung

14 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Đảm bảo sự phát triển bền vững không chỉ là trách nhiệm của chính phủ, các tổ chức môi trường, nhân quyền... Nếu muốn duy trì hoạt động trong dài hạn, chính doanh nghiệp cũng phải chung tay bảo vệ, phát triển những nguồn lực tự nhiên và...
"]

499,000đ

Scroll to Top