Nguyễn Quang Hiệp

Có 7 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 1)

24 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Một bản kế hoạch Brand Marketing tốt cần chứng minh được các hoạt động đề ra sẽ giúp công ty đạt mục tiêu kinh doanh. Muốn như vậy, bản kế hoạch không thể dựa vào trực giác, đánh giá chủ quan, mà phải xuất phát từ nghiên cứu...
"]

799,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Segmentation for Business Growth: Phân khúc Thị trường để Tăng trưởng Kinh doanh

16 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Phân khúc thị trường là bước nền tảng, chi phối các quyết định chiến lược trong kinh doanh như lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm mới,... Khóa học này sẽ hướng dẫn 3 cách thức phân khúc...
"]

599,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 3)

22 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Kết thúc bước 3, bạn đã nắm được nhiệm vụ của thương hiệu (J2BD) và KPI. Giờ là lúc bắt tay vào những công đoạn cuối cùng: lập kế hoạch cho các chiến dịch cụ thể, phân công công việc trong team. Kết thúc 2 bước này, bạn...
"]

799,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Brand Marketing Plan: Lập kế hoạch Brand Marketing (Phần 2)

22 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Nối tiếp Phần 1 của chuỗi khóa học, khi đã có danh sách các vấn đề và cơ hội (I&O) từ bước (1), bước tiếp theo để lập kế hoạch là: (2) xác định các I&O cần ưu tiên, và (3) xác định những nhiệm vụ thương hiệu...
"]

799,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Brand Positioning Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Định vị

36 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Định vị là cách doanh nghiệp xây dựng vị trí muốn sở hữu trong tâm trí khách hàng mục tiêu của mình. Một chiến lược định vị tốt sẽ giúp thương hiệu tách biệt khỏi đám đông, tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng và dễ thuyết...
"]

799,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Portfolio Strategy Design: Thiết kế Chiến lược Danh mục

29 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Có một sản phẩm thành công là một khởi đầu tốt nhưng để tăng trưởng lâu dài, doanh nghiệp sẽ cần nhiều hơn một sản phẩm. Một danh mục sản phẩm đa dạng sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng hơn, giúp doanh nghiệp cạnh tranh...
"]

999,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Quang Hiệp

Brand Marketing Finance: Tài chính ứng dụng trong Brand Marketing

26 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Tung sản phẩm mới, chạy chương trình khuyến mãi, truyền thông... là những nhiệm vụ của người làm marketing để giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm. Trước khi được duyệt ngân sách thực thi, marketer đồng thời phải chứng minh dự án đảm bảo...
"]

899,000đ

Scroll to Top