Nguyễn Hải Minh

Có 2 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Hải Minh

Website Development: Từ Hoạch định đến Thực thi

61 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Website, kênh quan trọng nhất trong Digital, không chỉ là nơi cung cấp thông tin hay tạo ra trải nghiệm, mà còn có thể bán hàng e-commerce và kết nối hệ thống thông tin doanh nghiệp. Ngày nay, không khó để khởi tạo một website, nhưng làm sao...
"]

799,000đ

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Nguyễn Hải Minh

Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website

34 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Website doanh nghiệp chính là nơi có khả năng ghi nhận dữ liệu về hành vi tương tác của khách hàng. Nếu biết tận dụng nguồn dữ liệu này, doanh nghiệp sẽ biết được website đang gặp vấn đề gì để cải thiện và có kế hoạch phục...
"]

599,000đ

Scroll to Top