Ngọc Lê

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Ngọc Lê

Service Marketing from A to Z: Xây dựng chiến lược Marketing Dịch vụ

53 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Dịch vụ là những trải nghiệm được cung cấp và tiêu thụ đồng thời, không thể chạm hoặc sở hữu, và rất khó để cân đo đong đếm. Vì vậy, nhiệm vụ của marketing vừa là truyền thông, hướng dẫn, vừa xây dựng mối quan hệ với khách...
"]

799,000đ

Scroll to Top