Mai Thị Ánh Tuyết

Có 1 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Mai Thị Ánh Tuyết

PR Plan & Media Relations Management

25 video / Dạy bằng Tiếng ViệtCó phí 

Là người làm PR, đối ngoại, nhiệm vụ của bạn là xây dựng các mối quan hệ và chuyển hóa chúng thành nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp. Để làm tốt vai trò này, bạn cần hiểu rõ: Tại sao phải xây dựng mối quan hệ với...
"]

899,000đ

Scroll to Top