Brands Vietnam

Có 2 khóa học

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Brands Vietnam

The Future of Retail 2019

9 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

Nhìn lại chặng đường phát triển, đánh giá thực trạng và dự báo tương lai của ngành Bán lẻ Việt Nam, qua góc nhìn của 9 khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
"]

Cung cấp bởi: Brand Camp  /  Brands Vietnam

Re-think CSR

6 video / Dạy bằng Tiếng ViệtMiễn phí 

CSR không chỉ đơn thuần là các hoạt động trách nhiệm xã hội nhỏ lẻ, mà nên gắn liền với hoạt động kinh doanh cũng như triết lý thương hiệu. Một chiến lược CSR đúng đắn có đóng góp không nhỏ vào tiến trình phát triển bền vững...
"]

Scroll to Top