Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z”:
Đây là khóa học dành cho:
• Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự... chưa có kinh nghiệm làm thực tế, cần chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi ra trường.
• Kế toán viên chưa được làm về thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thuế, chưa được kê khai và xử lý thuế GTGT hàng kỳ.
• Kế toán đã và đang làm kế toán thuế, nhưng chưa nắm hết được những quy định hiện hành của pháp luật về thuế GTGT.
• Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm và theo dõi, đôn đốc công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp.

Khóa học này sẽ tập trung về các vấn đề:
- Quy định chung về thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG.
- Nắm rõ về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế GTGT.
- Nắm được bản chất của thuế GTGT.
- Xử lý các trường hợp thực tế về thuế GTGT.
- Tìm hiểu các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và cách tính thuế.
- Phân biệt HHDV chịu thuế 0%, HHDV không chịu thuế và các trường hợp không phải tính thuế GTGT.
- TƯ VẤN lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT nào cho phù hợp với doanh nghiệp.
- Phân tích sâu về khấu trừ thuế giá trị gia tăng, khi nào được khấu trừ, khi nào không được khấu trừ.
- Làm rõ NGUYÊN TẮC khấu trừ và ĐIỀU KIỆN khấu trừ thuế GTGT.
- Chậm ghi nhận thuế GTGT thì sẽ bị XỬ LÝ như thế nào?
- Hướng dẫn các trường hợp khấu trừ thuế GTGT cụ thể trong thực tế.
- Phân tích và hướng dẫn chi tiết cách PHÂN BỔ VAT ĐẦU VÀO DÙNG CHUNG khi DN có cả DT chịu thuế và DT không chịu thuế.
- Hướng dẫn về HỒ SƠ khai thuế giá trị gia tăng của từng loại hình doanh nghiệp.
- Khai thuế GTGT với doanh nghiệp thông thường.

Tham gia khóa học "Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z" để nâng cao kỹ năng làm báo cáo thuế cùng với Kyna.
 
“Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z”:
• Quy định chung về thuế giá trị gia tăng. 
• Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng. 
• Phương pháp tính thuế GTGT.
• Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp.
• Kê khai thuế giá trị gia tăng.
• Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng.
• Hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng
• Kế toán trưởng - Giảng viên kế toán thực tế. 
• Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán.
• Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm.
• Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Thiết lập nhiều ứng dụng kế toán bổ ích cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Giảng viên chính các khóa học Online trên siêu thị trực tuyến, gồm: Kế toán thực tế trên Excel, Kế toán thực tế trên MISA, Kinh nghiệm Xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, Thuế GTGT, Thuế TNCN....
• Giảng viên của kênh Youtube https://youtube.com/HocKeToanTV với rất nhiều những video dạy làm kế toán miễn phí, từ Excel cho đến MISA.

Chương 1: Quy định chung về thuế giá trị gia tăng
9 video 0 bài tập
Bài1: và Tải tài liệu
Bài2: Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng
Bài3: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Bài4: Người nộp thuế giá trị gia tăng
Bài5: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
Bài6: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 1
Bài7: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT - Phần 2
Bài8: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 1
Bài9: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng - Phần 2

Chương 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
7 video 0 bài tập
Bài10: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 1
Bài11: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 2
Bài12: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 3
Bài13: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 4
Bài14: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 5
Bài15: Giá tính thuế giá trị gia tăng - Phần 6
Bài16: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chương 3: Phương pháp tính thuế GTGT
9 video 0 bài tập
Bài17: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng
Bài18: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu
Bài19: Phương pháp tính thuế khấu trừ
Bài20: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 1
Bài21: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Phần 2
Bài22: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Bài23: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1
Bài24: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2
Bài25: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT

Chương 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp
14 video 0 bài tập
Bài26: Khấu trừ thuế GTGT khi bị khống chế giá trị khấu trừ
Bài27: Khấu trừ thuế GTGT với HHDV cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo
Bài28: Khấu trừ thuế GTGT với khi nhận góp vốn bằng tài sản
Bài29: Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế
Bài30: Khấu trừ thuế GTGT khi sai thuế suất qua thanh tra
Bài31: Khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền nhận hóa đơn
Bài32: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa bị mất, thiếu, hao hụt, hết date, thiên tai, hỏa hoạn
Bài33: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp HHDV phục vụ phúc lợi
Bài34: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn sai thời điểm
Bài35: Khấu trừ thuế GTGT khi nhận hóa đơn của DN bị đóng mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh
Bài36: Khấu trừ thuế GTGT khi bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn
Bài37: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cuối năm
Bài38: Một số trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT
Bài39: Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0%

Chương 5: Kê khai thuế giá trị gia tăng
9 video 0 bài tập
Bài40: Khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính
Bài41: Khai thuế GTGT đối với người nộp thuế có cơ sở sản xuất trực thuộc
Bài42: Khai thuế GTGT của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh
Bài43: Các trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
Bài44: Khai thuế GTGT với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
Bài45: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1
Bài46: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2
Bài47: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 1
Bài48: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng - Phần 2

Chương 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng
20 video 0 bài tập
Bài49: Nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng lần đầu
Bài50: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 1
Bài51: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT - Phần 2
Bài52: Hiểu về các phụ lục của tờ khai thuế GTGT
Bài53: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 1
Bài54: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 2
Bài55: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu - Phần 3
Bài56: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 1
Bài57: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 2
Bài58: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 3
Bài59: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel - Phần 4
Bài60: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng trên HTKK Excel
Bài61: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT - Phương pháp khấu trừ
Bài62: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 1
Bài63: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 2
Bài64: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 3
Bài65: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 4
Bài66: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 5
Bài67: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 6
Bài68: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Phần 7
Bài69: Kết luận chung về kê khai bổ sung thuế GTGT khấu trừ

Chương 7: Hoàn thuế giá trị gia tăng
2 video 0 bài tập
Bài70: Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Bài71: Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng

Chương 8: Tổng kết
1 video 0 bài tập
Bài72: Tổng kết khóa học


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 10 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 798,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top