Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z”:

Đây là khóa học dành cho:
• Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm và theo dõi, đôn đốc công tác kế toán thuế trong doanh nghiệp.
• Sinh viên các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh, Nhân sự... chưa có kinh nghiệm làm thực tế, cần chuẩn bị kiến thức thực tế trước khi ra trường.
• Kế toán viên chưa được làm về thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thuế, chưa được kê khai, quyết toán về thuế TNDN.
• Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cần học để nắm và theo dõi, đôn đốc trong doanh nghiệp.
• Đối tượng khác có nhu cầu...

Khóa học này sẽ tập trung về các vấn đề:
- Quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Nắm rõ về doanh thu tính thuế và thu nhập khác.
- Tìm hiểu các khoản thu nhập miễn thuế.
- Xử lý chi phí ĐƯỢC TRỪ và  KHÔNG ĐƯỢC TRỪ.
- Phân tích chuyên sâu các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ (tiền lương, khấu hao...vv).
- Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương.
- Phân biệt thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN.
- Sự KHÁC BIỆT giữa thuế và kế toán về GHI NHẬN DOANH THU.
- Hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ cách ước tính doanh thu chi phí để tạm nộp thuế TNDN.
- Phân tích chuyên sâu các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.
- Hướng dẫn CHUYÊN SÂU về cách điều chỉnh TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN theo pháp luật thuế.
- Hướng dẫn chi tiết CÁCH BÓC TÁC chi phí không được trừ khi quyết toán thuế.
- Hướng dẫn cặn kẽ các trường hợp CHUYỂN LỖ khi tính thuế.
- Hướng dẫn cách tính thuế TNDN, làm thể nào để KHÔNG BỊ PHẠT CHẬM NỘP.
- Bảo vệ chi phí TỐI ƯU SỐ THUẾ PHẢI NỘP.
- Hướng dẫn thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNDN full từ A-Z.
- Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế TNDN.
- Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tham gia khóa học "Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z" để nâng cao nghiệp vụ làm báo cáo thuế cho doanh nghiệp.
 
“Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z”:
• Quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp. 
• Doanh thu tính thuế. 
• Xử lý chi phí được trừ và không được trừ.
• Thu nhập khác, thu nhập miễn thuế và chuyển lỗ.
• Hướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
• Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng
• Kế toán trưởng - Giảng viên kế toán thực tế. 
• Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán.
• Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm.
• Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Thiết lập nhiều ứng dụng kế toán bổ ích cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Giảng viên chính các khóa học Online trên siêu thị trực tuyến, gồm: Kế toán thực tế trên Excel, Kế toán thực tế trên MISA, Kinh nghiệm Xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, Thuế GTGT, Thuế TNCN....
• Giảng viên của kênh Youtube https://youtube.com/HocKeToanTV với rất nhiều những video dạy làm kế toán miễn phí, từ Excel cho đến MISA.

Chương1Giới thiệu và quy định chung
4 video 0 bài tập
Bài 1: Tải tài liệu
Bài 2: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 3: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 4: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương2: Doanh thu tính thuế
9 video 0 bài tập
Bài 5: Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 6: Thời điểm xác định doanh thu
Bài 7: So sánh thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN
Bài 8: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 1
Bài 9: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 2
Bài 10: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 3
Bài 11: Sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán
Bài 12: Tình huống về thời điểm ghi nhận doanh thu
Bài 13: Chính sách giá bán - Tối ưu doanh thu

Chương3: Xử lý chi phí được trừ và không được trừ
40 video 0 bài tập
Bài 14: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ - Phần 1
Bài 15: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ - Phần 2
Bài 16: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1
Bài 17: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2
Bài 18: Xử lý chi phí do thiên tai hỏa hoạn, hư hỏng, hết date
Bài 19: Xử lý khấu hao TSCĐ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh
Bài 20: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
Bài 21: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc ghi chép trong sổ sách kế toán
Bài 22: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt khung khấu hao quy định
Bài 23: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt mức trần về giá trị khấu hao
Bài 24: Khấu hao đối với công trình trên đất
Bài 25: Xử lý khấu hao TSCĐ tạm dừng hoạt động
Bài 26: Xử lý chi phí vượt định mức, dự toán
Bài 27: Xử lý chi phí mua vào không có hóa đơn
Bài 28: Xử lý chi phí thuê tài sản của cá nhân
Bài 29: Xử lý chi phí tiền lương cho người lao động
Bài 30: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 1
Bài 31: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 2
Bài 32: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 1
Bài 33: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 2
Bài 34: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 3
Bài 35: Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương
Bài 36: Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Cty TNHH một thành viên
Bài 37: Xử lý chi phí tiền lương trong hợp đồng giao khoán
Bài 38: Xử lý chi phí tiền lương, tiền công có tính chất vụ việc
Bài 39: Xử lý chi phí trang phục
Bài 40: Xử lý chi phí tiền ăn
Bài 41: Xử lý chi phí xăng xe, điện thoại
Bài 42: Xử lý chi phí công tác phí - Phần 1
Bài 43: Xử lý chi phí công tác phí - Phần 2
Bài 44: Xử lý chi phí điện, nước khi thuê địa điểm kinh doanh
Bài 45: Xử lý chi phí với tài sản không thỏa mãn là tài sản cố định
Bài 46: Xử lý chi phí lãi vay
Bài 47: Xử lỹ chi phí lãi vay khi quỹ tiền mặt ảo
Bài 48: Xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
Bài 49: Xử lý chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế
Bài 50: Xử lý chi phí phúc lợi
Bài 51: Xử lý chi phí tài trợ
Bài 52: Xử lý chi phí vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng
Bài 53: Kết luận chung về chi phí không được trừ

Chương4Thu nhập khác, thu nhập miễn thuế và chuyển lỗ
8 video 0 bài tập
Bài 54: Thu nhập khác
Bài 55: Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 56: Xác định lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ
Bài 57: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 1
Bài 58: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 2
Bài 59: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 3
Bài 60: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Bài 61: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương5Hướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
7 video 0 bài tập
Bài 62: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 1
Bài 63: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 2
Bài 64: Tình huống thực tế về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 65: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 1
Bài 66: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 2
Bài 67: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 3
Bài 68: Một số điểm lưu ý khi ước tính doanh thu, chi phí

Chương6Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
11 video 0 bài tập
Bài 69: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 70: Giới thiệu tờ khai quyết toán thuế TNDN và căn cứ lập
Bài 71: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 1
Bài 72: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 2
Bài 73: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 3
Bài 74: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 4
Bài 75: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 5
Bài 76: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Phần 1
Bài 77: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Phần 2
Bài 78: Thực hành quyết toán thuế TNDN cho một doanh nghiệp cụ thể
Bài 79: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương7Tổng kết khóa học
1 video 0 bài tập
Bài 80: Tổng kết khóa học.
Đánh giá góp ý khóa học.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 12 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 798,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top