Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

2.9
Rated 2.9 out of 5

Thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp chỉ THU HỘ, NỘP HỘ vào ngân sách nhà nước. Nhưng....có rất nhiều Doanh nghiệp đã bị TRUY THU THUẾ, phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế thu nhập cá nhân, chỉ vì hiểu sai về thuế TNCN. Từ vấn đề THU HỘ, NỘP HỘ thành THU HỘ, NỘP THẬT.

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa?
- Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng?
- Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng. Để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà quản lý, đặc biệt là các cán bộ kế toán Doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật mới về Thuế TNCN và lập tờ khai Quyết toán Thuế vào thời điểm cuối năm thành công, phòng tránh các sai phạm báo động đỏ khi quyết toán thuế, phát hiện được những rủi ro tiềm ẩn. Khóa học "Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân" của chuyên gia Nguyễn Biên Cương sẽ giúp bạn phần nào giải quyết những vấn đề này.  

Đối tượng học viên:
- Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế
- Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệm, nhận biết được SAI PHẠM và RỦI RO về thuế thu nhập cá nhân
- Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
- Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng lập và phân tích bào cáo tài chính.

Phần 1:
2 video 0 bài tập
Bài 1:
Bài 2: Giới thiệu tóm tắt

Phần 2: TỔNG QUAN VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
7 video 0 bài tập
Bài 3: Văn bản pháp luật hướng dẫn thuế TNCN
Bài 4: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN
Bài 5: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Bài 6: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Bài 7: Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
Bài 8: Những hiểu lầm phổ biến về Mã số thuế TNCN
Bài 9: Khác biệt có MST và không có MST

Phần 3: SAI PHẠM VỀ THU NHẬP CHỊU THUẾ
1 video 0 bài tập
Bài 10: Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

Phần 4: SAI PHẠM VỀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ
3 video 0 bài tập
Bài 11: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh
Bài 12: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm
Bài 13: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Phần 5: SAI PHẠM VỀ TÍNH THUẾ TNCN VỚI LAO ĐỘNG THỜI VỤ, MÙA VỤ
3 video 0 bài tập
Bài 14: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
Bài 15: Điều kiện để được làm bản cam kết 02/CK-TNCN
Bài 16: Thời điểm làm bản cam kết 02/CK-TNCN

Phần 6: PHÂN TÍCH 30 TÌNH HUỐNG SAI PHẠM THỰC TẾ VỀ THUẾ TNCN
30 video 0 bài tập
Bài 17: Tình huống 1:Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi
Bài 18: Tình huống 2:Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm
Bài 19: Tình huống 3:Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm
Bài 20: Tình huống 4:Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai
Bài 21: Tình huống 5:Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế
Bài 22: Tình huống 6:Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế
Bài 23: Tình huống 7:Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tinnsh vào thu nhập chịu thuế
Bài 24: Tình huống 8:Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ
Bài 25: Tình huống 9:Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm
Bài 26: Tình huống 10:Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty
Bài 27: Tình huống 11:Sai phạm về lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế TNCN 10%
Bài 28: Tình huống 12:Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
Bài 29: Tình huống 13:Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
Bài 30: Tình huống 14:Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc
Bài 31: Tình huống 15:Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng
Bài 32: Tình huống 16:Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN
Bài 33: Tình huống 17:Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ
Bài 34: Tình huống 18:Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng
Bài 35: Tình huống 19:Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN
Bài 36: Tình huống 20:Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ
Bài 37: Tình huống 21:Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm
Bài 38: Tình huống 22:Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới
Bài 39: Tình huống 23:Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ
Bài 40: Tình huống 24:Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản
Bài 41: Tình huống 25:Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán
Bài 42: Tình huống 26:Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty
Bài 43: Tình huống 27:Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế
Bài 44: Tình huống 28:Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi
Bài 45: Tình huống 29:Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN
Bài 46: Tình huống 30:Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN

Phần 7: THỰC HÀNH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN VỚI CÔNG THỨC THIẾT LẬP TỰ ĐỘNG
3 video 0 bài tập
Bài 47: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm
Bài 48: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN
Tài liệu
Bài 49: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động

Phần 8: TỔNG KẾT
1 video 0 bài tập
Bài 50: Tổng kết khóa học
Đánh giá khóa học.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 8 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 498,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top