Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích Báo cáo tài chính

2.9
Rated 2.9 out of 5

TRỌN BỘ KỸ THUẬT LẬP, KIỂM TRA và PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH, như là một cuốn phim quay lại toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Và các bạn là kế toán, chính là người quay lại cuốn phim đó. Cuốn phim đó, có đẹp hay không, được mọi người đón nhận hay không, đó chính là do bạn. Và bạn như là một người nghệ sỹ tài ba.

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH bạn lập đã ĐÚNG hay chưa?
- Kiểm tra các CHỈ TIÊU nào, phân tích ra làm sao để chắc chắn là BÁO CÁO TÀI CHÍNH đã đúng?
- BÁO CÁO TÀI CHÍNH có HỢP LÝ không, giữa TÀI SẢN, NGUỒN VỐN, DOANH THU, CHI PHÍ, DÒNG TIỀN?
- Khi chuyển BÁO CÁO TÀI CHÍNH cho các cơ quan chức năng, CHỈ SỐ TÀI CHÍNH nào mà họ quan tâm nhiều nhất?
- Chỉ số nào là RỦI RO nhiều nhất, và đâu là GIẢI PHÁP cho bạn?

Khóa học này của chuyên gia Nguyễn Biên Cương sẽ giúp bạn giải quyết các câu hỏi này. 

Đối tượng học viên:
- Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế
- Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệm, biết cách kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính
- Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
- Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng lập và phân tích bào cáo tài chính.

Phần 1:
2 video 0 bài tập
Bài 1:
Bài 2: Giới thiệu tóm tắt

Phần 2: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
5 video 0 bài tập
Tài liệu
Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản
Bài 4: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán
Bài 5: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Bài 6: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Bài 7: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính

Phần 3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH
40 video 0 bài tập
Phần 3.1: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Bài 8: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản
Bài 9: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt
Bài 10: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng
Bài 11: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp
Bài 12: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT.
Bài 13: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho.
Bài 14: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ
Bài 15: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ
Bài 16: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN
Bài 17: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN.
Bài 18: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm
Bài 19: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

Phần 3.2: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Bài 20: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Bài 21: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
Bài 22: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phần 3.3: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Bài 23: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán
Bài 24: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN
Phần 3.4: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Bài 25: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Bài 26: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán
Bài 27: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

Phần 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
11 video 0 bài tập
Bài 28: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính
Bài 29: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính
Bài 30: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính
Bài 31: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền
Bài 32: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng
Bài 33: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho
Bài 34: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác
Bài 35: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định
Bài 36: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn
Bài 37: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu
Bài 38: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí

Phần 5: TỔNG KẾT
1 video 0 bài tập
Bài 39: Tổng kết khóa học
Đánh giá khóa học.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 8 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 598,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top