Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán”:
Đây là khóa học dành cho:
• Sinh viên tốt nghiệp các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh… chưa được trực tiếp làm về kế toán thuế, chưa từng một lần viết hóa đơn, xử lý hóa đơn chứng từ.
• Các bạn sinh viên năm thứ 2, thứ 3 có nhu cầu tìm hiểu về kế toán thuế, về hóa đơn chứng từ để phục vụ cho công việc sau khi ra trường.
• Các bạn học kế toán, đã đi làm, nhưng chưa được va chạm với thực tế, chưa được trực tiếp làm kế toán thực tế, chưa từng xử lý hóa đơn chứng từ và kê khai thuế.
• Các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý muốn tìm hiểu thêm về kế toán thuế, về hóa đơn chứng từ để kiểm soát và quản lý công tác kế toán cho doanh nghiệp được tốt hơn.
• Đối tượng khác có nhu cầu...

Khóa học này sẽ tập trung về các vấn đề:
- Học xong cam kết bạn nắm TRỌN KIẾN THỨC về Hóa đơn. Từ cách viết hóa đơn, đến xử lý sai sót khi lập hóa đơn…vv.
- Hiểu và phân biệt các hình thức hóa đơn.
- Hiểu và phân biệt các loại hóa đơn.
- Nắm rõ thế nào là hóa đơn HỢP LÝ, HỢP LỆ, HỢP PHÁP.
- Nắm được QUY TRÌNH để có hóa đơn sử dụng.
- Nắm rõ các trường hợp Thông báo phát hành hóa đơn.
- Khi nào phải mua hóa đơn của CQT?
- Khi nào được cấp hóa đơn lẻ từng lần?
- Nhận dạng các YẾU TỐ BẮT BUỘC trên hóa đơn.
- Nắm rõ nguyên tắc lập hóa đơn để đảm bảo lập đúng và đủ thông tin.
- Ký, đóng dấu trên hóa đơn cũng phải học.
- Hướng dẫn chi tiết CÁCH LẬP HÓA ĐƠN TỪ DỄ ĐẾN KHÓ tất cả các trường hợp
- Trả lời câu hỏi KHI NÀO LẬP HÓA ĐƠN
- THỰC HÀNH đầy đủ các biểu mẫu về hóa đơn trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
- XỬ LÝ sai sót khi thông báo phát hành hóa đơn.
- XỬ LÝ TẤT CẢ CÁC SAI SÓT KHI LẬP HÓA ĐƠN.
- Xử lý hóa đơn sai thời điểm.
- Xử lý hóa đơn xuất không liên tục.
- Xử lý sai sót về báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Xử lý hóa đơn MẤT CHÁY HỎNG làm thế nào để BỊ PHẠT ÍT NHẤT.
- HỦY HÓA ĐƠN và những điều chưa biết.
- PHÂN BIỆT RÕ khi nào là THU HỒI HÓA ĐƠN, khi nào là HỦY HÓA ĐƠN.
- Gặp DN BỎ TRỐN, TẠM NGỪNG KINH DOANH thì phải làm gì?
- Chia sẻ cách lưu trữ, bảo quản hóa đơn chứng từ kế toán khoa học.
- Được cung cấp toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý, các BIỂU MẪU liên quan đến hóa đơn.

Tham gia khóa học "Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán" sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao về kỹ năng làm hóa đơn, góp phần giúp bạn cải thiện kỹ năng làm kế toán.
 
“Thành thạo cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán”:
• Quy định chung về hóa đơn chứng từ. 
• Hướng dẫn lập hóa đơn. 
• Xử lý và báo cáo về hóa đơn đã lập.
• Thực hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 
Giới thiệu giảng viên: Nguyễn Lê Hoàng
• Kế toán trưởng - Giảng viên kế toán thực tế. 
• Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán.
• Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm.
• Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Thiết lập nhiều ứng dụng kế toán bổ ích cung cấp miễn phí cho kế toán.
• Giảng viên chính các khóa học Online trên siêu thị trực tuyến, gồm: Kế toán thực tế trên Excel, Kế toán thực tế trên MISA, Kinh nghiệm Xử lý hóa đơn chứng từ kế toán, Thuế GTGT, Thuế TNCN....
• Giảng viên của kênh Youtube https://youtube.com/HocKeToanTV với rất nhiều những video dạy làm kế toán miễn phí, từ Excel cho đến MISA.

Chương1: Quy định chung về hóa đơn chứng từ
19 video 0 bài tập
Bài1 và Tải tài liệu
Bài2: Các loại hóa đơn - Phần 1
Bài3: Các loại hóa đơn - Phần 2
Bài4: Các hình thức hóa đơn
Bài5: Hình thức hóa đơn tự in
Bài6: Hình thức hóa đơn điện tử
Bài7: Hình thức hóa đơn đặt in
Bài8: Quy trình để có hóa đơn sử dụng
Bài9: Các chứng từ được quản lý như hóa đơn - Phần 1
Bài10: Các chứng từ được quản lý như hóa đơn - Phần 2
Bài11: Thông báo phát hành hóa đơn - Phần 1 - thông báo tại trụ sở
Bài12: Thông báo phát hành hóa đơn - Phần 2 - khi chuyển địa điểm
Bài13: Thông báo phát hành hóa đơn - Phần 3 - thông báo cho chi nhánh
Bài14: Thực hành thông báo phát hành hóa đơn - Phần 1
Bài15: Thực hành thông báo phát hành hóa đơn - Phần 2
Bài16: Nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng
Bài17: Xử phạt vi phạm về thông báo phát hành hóa đơn
Bài18: Mua hóa đơn của cơ quan thuế
Bài19: Cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ từng lần

Chương2: Hướng dẫn lập hóa đơn
19 video 0 bài tập
Bài20: Nhận dạng hóa đơn - Nội dung bắt buộc trên hóa đơn
Bài21: Những trường hợp phải xuất hóa đơn
Bài22: Những trường hợp không phải xuất hóa đơn
Bài23: Nguyên tắc lập hóa đơn là gì?
Bài24: Những sai sót có thể xảy ra về hóa đơn
Bài25: Thời điểm lập hóa đơn
Bài26: Xử lý hóa đơn xuất sai thời điểm
Bài27: Xử lý hóa đơn xuất không liên tục
Bài28: Hướng dẫn lập tiêu thức người mua hàng
Bài29: Lập thông tin hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn
Bài30: Ký, đóng dấu trên hóa đơn như thế nào?
Bài31: Nội dung không nhất thiết phải khởi tạo trên hóa đơn
Bài32: Giá trị bán hàng bao nhiêu thì xuất hóa đơn?
Bài33: Số hàng nhiều hơn số dòng trên hóa đơn thì phải làm gì?
Bài34: Hướng dẫn lập hóa đơn một số trường hợp đặc thù
Bài35: Trả lại hàng mua và những điều chưa biết
Bài36: Bị trả lại hàng từ đối tượng không có hóa đơn
Bài37: Viết hóa đơn có đơn vị tiền tệ là ngoại tệ
Bài38: Lưu ý khi lập một hóa đơn cụ thể

Chương3Xử lý và báo cáo về hóa đơn đã lập
16 video 0 bài tập
Bài39: Xử lý sai sót khi lập hóa đơn - Phần 1: Sai CHƯA giao hóa đơn
Bài40: Xử lý sai sót khi lập hóa đơn - Phần 2: Sai ĐÃ giao hóa đơn
Bài41: Xử lý hóa đơn mất, cháy, hỏng
Bài42: Hóa đơn mất, cháy, hỏng - làm thế nào để bị phạt ít nhất?
Bài43: Thực hành lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn
Bài44: Thủ tục hủy hóa đơn
Bài45: Thực hành thông báo hủy hóa đơn
Bài46: Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Bài47: Thực hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Phần 1
Bài48: Thực hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn - Phần 2
Bài49: Lập sai báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt không?
Bài50: Thời hạn lưu trữ hóa đơn là bao lâu?
Bài51: Xử lý hóa đơn DN bị đóng MST, tạm ngừng kinh doanh - Phần 1
Bài52: Xử lý hóa đơn DN bị đóng MST, tạm ngừng kinh doanh - Phần 2
Bài53: Thế nào là hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp?
Bài54: Sắp xếp hóa đơn chứng từ kế toán

Chương4Tổng kết phần hóa đơn
1 video 0 bài tập
Bài55: Tổng kết khóa học
Đánh giá góp ý khóa học.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 9 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 798,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top