Real-Time Cyber Threat Detection and Mitigation

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course introduces real-time cyber security techniques and methods in the context of the TCP/IP protocol suites. Explanation of some basic TCP/IP security hacks is used to introduce the need for network security solutions such as stateless and stateful firewalls.

Learners will be introduced to the techniques used to design and configure firewall solutions such as packet filters and proxies to protect enterprise assets.

WEEK 1
5 hours to complete
Basic Network Security
This module introduces the basics of TCP/IP for security including firewall design and use.
13 videos (Total 71 min) 5 readings 1 quiz

WEEK 2
3 hours to complete
More Advanced Network Security Technologies
This module introduces packet filters firewall rule sets proxies and additional network security methods.
12 videos (Total 65 min) 4 readings 1 quiz

WEEK 3
3 hours to complete
Network Security Architectures
This module introduces the foundations firewall architectures intrusion detection and SOC design.
11 videos (Total 68 min) 4 readings 1 quiz

WEEK 4
4 hours to complete
Enterprise Network Security
This module introduces the limitations of perimeters and the challenges in the enterprise of dealing with threats such as DDOS and APT.
12 videos (Total 70 min) 5 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  New York University

Thời lượng: 14 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Azure Infrastructure Fundamentals

Microsoft Azure is a service created by Microsoft to provide cloud computing for creating and managing applications and services using a cloud environment. Azure provides software as a service (SaaS)...

Secure Networked System with Firewall and IDS

In this MOOC we will focus on learning how network systems are secured using firewalls and IDS. This will include understanding the basic components of network security constructing a dual-firewall...

Basic Cryptography and Programming with Crypto API

In this MOOC we will learn the basic concepts and principles of crytography apply basic cryptoanalysis to decrypt messages encrypted with mono-alphabetic substitution cipher and discuss the strongest encryption technique...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top