Python Programming Essentials

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course will introduce you to the wonderful world of Python programming! We'll learn about the essential elements of programming and how to construct basic Python programs. We will cover expressions variables functions logic and conditionals which are foundational concepts in computer programming.

We will also teach you how to use Python modules which enable you to benefit from the vast array of functionality that is already a part of the Python language. These concepts and skills will help you to begin to think like a computer programmer and to understand how to go about writing Python programs.

WEEK 1
2 hours to complete
Python as a Calculator
This module will expose you to Python so that you can run your first simple programs. You will use Python to compute the results of arithmetic expressions as you would when using a calculator.
9 videos (Total 62 min) 4 readings 1 quiz

WEEK 2
1 hour to complete
Functions
This module will teach you how to define and call functions. Functions allow you to write code once that you can execute repeatedly with different inputs.
6 videos (Total 46 min) 2 readings 1 quiz

WEEK 3
2 hours to complete
Logic and Conditionals
This module will teach you how to use logic and conditionals to change the behavior of the program based upon values within the program.
7 videos (Total 54 min) 3 readings 1 quiz

WEEK 4
4 hours to complete
Python Modules
This module will introduce you to the concept of modules. Python modules allow code to be divided up into different files and reused in different programs. Python provides many modules that you can use within your programs.
6 videos (Total 57 min) 6 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Rice University

Thời lượng: 9 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top