Python Data Analysis

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course will continue the introduction to Python programming that started with Python Programming Essentials and Python Data Representations. We'll learn about reading, storing, and processing tabular data, which are common tasks. We will also teach you about CSV files and Python's support for reading and writing them. CSV files are a generic, plain text file format that allows you to exchange tabular data between different programs. These concepts and skills will help you to further extend your Python programming knowledge and allow you to process more complex data.

By the end of the course, you will be comfortable working with tabular data in Python. This will extend your Python programming expertise, enabling you to write a wider range of scripts using Python.

This course uses Python 3. While most Python programs continue to use Python 2, Python 3 is the future of the Python programming language. This course uses basic desktop Python development environments, allowing you to run Python programs directly on your computer.

WEEK 1
1 hour to complete
Dictionaries
This module will teach you about Python's dictionary data type and its capabilities. Dictionaries are used to map keys to values within programs.
7 videos (Total 45 min) 2 readings 1 quiz

WEEK 2
1 hour to complete
Tabular Data and Nested Data Structures
This module will teach you about storing tabular data within Python programs using lists and dictionaries.
4 videos (Total 32 min) 2 readings 1 quiz

WEEK 3
4 hours to complete
Tabular Data and CSV Files
This module will teach you the basics of CSV files and how to read them from Python programs. We will discuss the use of Python's csv module to help you access tabular data in CSV files.
8 videos (Total 66 min) 4 readings 2 quizzes

WEEK 4
2 hours to complete
Organizing Data
This module will teach you how to sort data in Python. You will organize and analyze tabular data.
6 videos (Total 53 min) 3 readings 1 quiz


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Rice University

Thời lượng: 9 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top