Programming Foundations with JavaScript HTML and CSS

2.9
Rated 2.9 out of 5

Learn foundational programming concepts (e.g. functions for loops conditional statements) and how to solve problems like a programmer. In addition learn basic web development as you build web pages using HTML CSS JavaScript. By the end of the course will create a web page where others can upload their images and apply image filters that you create.
After completing this course you will be able to:
1. Think critically about how to solve a problem using programming;
2. Write JavaScript programs using functions for loops and conditional statements;
3. Use HTML to construct a web page with paragraphs divs images links and lists;
4. Add styles to a web page with CSS IDs and classes; and
5. Make a web page interactive with JavaScript commands like alert onClick onChange adding input features like an image canvas button and slider.

WEEK 1
23 minutes to complete
Welcome
Welcome! In this module you will be introduced to this course's approach to teaching the basics of programming from building web pages to writing programs with JavaScript to making web pages interactive.
5 videos (Total 13 min) 1 reading

6 hours to complete
Designing a Web Page with HTML and CSS
In this module you will learn the basics of HTML and CSS to design a web page. Over the course of the module you will build your first web page!
10 videos (Total 51 min) 8 readings 3 quizzes

WEEK 2
8 hours to complete
Algorithms and Programming Concepts
15 videos (Total 100 min) 5 readings 4 quizzes

WEEK 3
7 hours to complete
JavaScript for Web Pages
8 videos (Total 62 min) 8 readings 2 quizzes

WEEK 4
9 hours to complete
MiniProject: Image Filters on the Web
5 videos (Total 31 min) 7 readings 3 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Duke University

Thời lượng: 30 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Front-End JavaScript Frameworks: Angular

This course concentrates mainly on Javascript based front-end frameworks and in particular the Angular framework (Currently Ver. 6.x). This course will use Typescript for developing Angular application. Typescript features will...

JavaScript jQuery and JSON

In this course we'll look at the JavaScript language and how it supports the Object-Oriented pattern with a focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO. We'll explore...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top