Phát hiện rủi ro tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế

2.9
Rated 2.9 out of 5

Có thể, bạn đã biết lên BCTC và tờ khai quyết toán thuế, NHƯNG......bạn chưa có khả năng phát hiện những RỦI RO tiềm ẩn của nó. Và một trong các giải pháp đầu tiên mà Tổng cục Thuế đưa ra tại hầu hết các Hội nghị hiện nay về thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách là “đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra Thuế” để truy thu thuế. Trong quá trình hoàn thiện BCTC và lên tờ khai quyết toán, có thể bạn phải đối mặt  rất nhiều RỦI RO ở trong đó

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi:
- Rủi ro về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT khi thực hiện chính sách thuế mới là gì? 
- Rủi ro về thực hiện nghĩa vụ thuế TNCN khi thực hiện chính sách thuế mới là gì?
- Rủi ro về thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN khi thực hiện chính sách thuế mới là gì?
Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng. Tham gia khóa học để nhận dạng những rủi ro ấy. 

Đối tượng học viên:
- Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp chuẩn bị CHỐT SỐ LIỆU, lên Báo cáo tài chính, quyết toán thuế
- Giám đốc, kế toán các Doanh nghiệp muốn được học hỏi kinh nghiệp để kiểm soát RỦI RO tiềm ẩn khi quyết toán 3 luật thuế
- Nhân viên bộ phận Tài chính – Kế toán – Kiểm toán tại các công ty
- Bất kể là ai có mong muốn nâng cao kỹ năng quyết toán thuế

Nội dung khoá học:
- Giới thiệu tổng quan khóa học. 
- Phát hiện rủi ro tiềm ẩn và cách khắc phục các sai phạm về thuế GTGT. 
- Phát hiện rủi ro tiềm ẩn và cách khắc phục các sai phạm về thuế TNCN. 
- Phát hiện rủi ro tiềm ẩn và cách khắc phục các sai phạm về thuế TNDN. 

Đôi nét về Giảng viên: Chuyên gia Nguyễn Biên Cương 
- CEO Đam mê kế toán Việt
- 3 năm giảng dậy các khoá học chuyên sâu về kế toán - Tài chính
- Nhiều lần tổ chức thành công các hội thảo chuyên sâu về kế toán - Tài chính

Phần 1:
2 video 0 bài tập
Bài 1:
Bài 2: Giới thiệu tóm tắt

Phần 2: PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN và CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ GTGT 
16 video 0 bài tập
Bài 3: Rà soát về Chính sách thuế GTGT áp dụng trong năm tài chính 2017
Bài 4: Tình huống 1: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hình thức thanh toán ?
Bài 5: Tình huống 2: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hình thức thanh toán ?
Bài 6: Tình huống 3: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc NCC xuất hóa đơn sai thời điểm ?
Bài 7: Tình huống 4: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn sai thuế suất ?
Bài 8: Tình huống 5: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn DN bỏ địa điểm kinh doanh ?
Bài 9: Tình huống 6: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn bên bán chưa kê khai thuế ?
Bài 10: Tình huống 7: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn quá thời hạn thanh toán ?
Bài 11: Tình huống 8: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí phúc lợi cho người lao động ?
Bài 12: Tình huống 9: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với thanh toán bằng tài khoản cá nhân ?
Bài 13: Tình huống 10: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?
Bài 14: Tình huống 11: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?
Bài 15: Tình huống 12: Sai sót khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với việc nộp thuế nhà thầu nước ngoài ?
Bài 16: Tình huống 13: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành
Bài 17: Tình huống 14: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành
Bài 18: Tình huống 15: Sai sót không được khấu trừ thuế GTGT do vi phạm Luật chuyên ngành

Phần 3: PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ TNCN
14 video 0 bài tập
Bài 19: Rà soát về Chính sách thuế TNCN áp dụng trong năm tài chính 2017
Bài 20: Tình huống 16: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho bản thân
Bài 21: Tình huống 17: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Bài 22: Tình huống 18: Sai sót về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Bài 23: Tình huống 19: Sai sót về giảm trừ các khoản từ thiện, nhân đạo, khuyến học ?
Bài 24: Tình huống 20: Sai sót về các trường hợp làm bản cam kết 02/CK/TNCN ?
Bài 25: Tình huống 21: Sai sót về các trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi ?
Bài 26: Tình huống 22: Sai sót về Ủy quyền quyết toán thuế TNCN của người lao động ?
Bài 27: Tình huống 23: Sai sót về kế toán cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm ?
Bài 28: Tình huống 24: Sai sót về các khoản chi phúc lợi, biếu, tặng, hỗ trợ cho người lao động ?
Bài 29: Tình huống 25: Sai sót về thu nhập từ trúng trưởng
Bài 30: Tình huống 26: Sai sót về thuế TNCN với nhà thầu nước ngoài ?
Bài 31: Tình huống 27: Sai sót về thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn ?
Bài 32: Tình huống 28: Sai sót về thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán ?

Phần 4: PHÁT HIỆN RỦI RO TIỀM ẨN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ TNDN
18 video 0 bài tập
Bài 33: Rà soát về Chính sách thuế TNDN áp dụng trong năm tài chính 2017
Bài 34: Tình huống 29: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất hàng loạt ?
Bài 35: Tình huống 30: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất theo đơn hàng ?
Bài 36: Tình huống 31: Sai phạm trong xây dựng và quản lý định mức NVL đối với công ty sản xuất liên tục ?
Bài 37: Tình huống 32: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với hợp đồng lao động
Bài 38: Tình huống 33: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với hồ sơ người lao động
Bài 39: Tình huống 34: Sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công với chi phí thưởng
Bài 40: Tình huống 35: Sai phạm về chi phí phúc lợi, hỗ trợ cho người lao động ?
Bài 41: Tình huống 36: Sai phạm về các khoản tài trợ, ủng hộ
Bài 42: Tình huống 37: Sai phạm về chi phí quảng cáo
Bài 43: Tình huống 38: Sai phạm về hàng biếu, tặng khách hàng ?
Bài 44: Tình huống 39: Sai phạm ghi nhận các khoản chi phí trích trước ?
Bài 45: Tình huống 40: Sai phạm ghi nhận các khoản trích lập dự phòng ?
Bài 46: Tình huống 41: Sai phạm ghi nhận các khoản chi phí lãi vay ?
Bài 47: Tình huống 42: Sai phạm hạch toán các hóa đơn năm trước ?
Bài 48: Tình huống 43: Sai phạm về ghi nhận doanh thu không đúng thời điểm
Bài 49: Tình huống 44: Sai phạm về ghi nhận doanh thu bất thường
Bài 50: Tình huống 45: Sai phạm về giao dịch liên kết

Phần 5: Tổng kết
1 video 0 bài tập
Tổng kết khóa học
Đánh giá khóa học.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 8 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 498,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

ACCA FMA – Management Accounting (ACCA F2)

- Khóa học Online về ACCA F2 – Management Accounting đầu tiên tại Kyna. - Video bài giảng bao gồm các video bài giảng lý thuyết và video chữa bài...

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

- Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm - Cách tạo lập hệ thống...

Thực hành kế toán thuế tổng hợp trên phần mềm Misa

- Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. - Có kiến thức thực tế về phần mềm kế toán Misa mà các doanh nghiệp đang...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top