On Premises Management Security and Upgrade with Google Cloud’s Apigee API Platform

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course helps you build hands-on experience with Apigee API Platform On-Premises installation, management and upgrade processes.

The material focuses on building understanding about the management capabilities of Apigee API Platform, how to secure the platform as well as how to maintained up to date by performing upgrades.

WEEK 1
14 minutes to complete
Module 1 - Apigee API Platform Operations
Now that the installation and set up of the Apigee API Platform is complete this module will cover the various aspects of platform operations.
4 videos (Total 14 min)

29 minutes to complete
Module 2 - Apigee API Platform Management
When managing the Apigee API Platform there are various capabilities available. This module will cover topics such as API management User management and Analytics.
5 videos (Total 29 min)

19 minutes to complete
Module 3 - Platform Security
An overview of the various methods to secure your Apigee API Platform. Topics includes configuring TLS keys certificates and key stores.
6 videos (Total 19 min)

27 minutes to complete
Module 4 - Platform Upgrade
Upgrades to the Apigee API Platform will eventually be required to stay up to date with the latest features as they are released. The following module will walk you through how to upgrade the Apigee API Platform in detail.
6 videos (Total 25 min)


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Google Cloud

Thời lượng: 1 hour
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top