On Premises Installation and Fundamentals with Google Cloud’s Apigee API Platform

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course provides an introduction to Apigee API Platform On-Premises. The material walks you over Apigee product capabilities overview, architecture characteristics, technology stack and the fundamentals of topology design.

As part of the course key terminology, software organizational structure and architecture are covered.
The course represents the foundation for your understanding of Apigee API Platform On-Premises. The knowledge built on this course is a must for your understanding of the rest of the material on this specialization.

The second half of the course will focus on the installation of the Apigee API Platform on your on premise instance.

WEEK 1
21 minutes to complete
WELCOME TO API OPERATIONS WITH THE GOOGLE CLOUD PLATFORM
An introduction to the API Operations course with Google Cloud's Apigee API Platform. Get an overview of the entire specialization as well as an introduction to the instructors who will be walking you through the content.
1 video (Total 1 min) 2 readings

1 hour to complete
Module 1 - Fundamentals of Apigee
This module will cover a brief overview of the Apigee Product including the various components that make up the platform an overview of the technology stack and more. The key terms used throughout the course will also be covered as well.
5 videos (Total 35 min)

1 hour to complete
Module 2 - Installation
Learn the basics of installing the Apigee API Platform in your On Premise instance. Topics included in this module will include infrastructure provisioning the installation and the initial set up steps required to get the platform up and running.
9 videos (Total 45 min)


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Google Cloud

Thời lượng: 2 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top