Object-Oriented Data Structures in C++

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course teaches learners how to write a program in the C++ language including how to set up a development environment for writing and debugging C++ code and how to implement data structures as C++ classes.

It is the first course in the Accelerated CS Fundamentals specialization and subsequent courses in this specialization will be using C++ as the language for implementing the data structures covered in class.

WEEK 1
7 hours to complete
Orientation; Writing a C++ Program
5 videos (Total 24 min) 15 readings 4 quizzes

WEEK 2
4 hours to complete
Understanding the C++ Memory Model
4 videos (Total 49 min) 7 readings 3 quizzes

WEEK 3
3 hours to complete
Developing C++ Classes
6 videos (Total 48 min) 5 readings 2 quizzes

WEEK 4
7 hours to complete
Engineering C++ Software Solutions
7 videos (Total 59 min) 1 reading 4 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Thời lượng: 21 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Visual Perception for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main perception tasks in autonomous driving, static and dynamic object detection, and will survey common computer vision methods for robotic perception. By the...

Motion Planning for Self-Driving Cars

This course will introduce you to the main planning tasks in autonomous driving, including mission planning, behavior planning and local planning. By the end of this course, you will be...

Capstone: Autonomous Runway Detection for IoT

This capstone project course ties together the knowledge from three previous courses in IoT though embedded systems: Development of Real-Time Systems Web Connectivity & Security and Embedded Hardware and Operating...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top