Multiplatform Mobile App Development with React Native

2.9
Rated 2.9 out of 5

This course focuses on developing truly cross-platform native iOS and Android apps using React Native (Ver 0.55) and the Expo SDK (Ver. 27.0.0). React Native uses modern JavaScript to get truly native UI and performance while sharing skills and code with the web. You will learn about UI development with React Native UI and layout support and access the native mobile platform's capabilities from Javascript using the Expo SDK. You should have already completed the Bootstrap 4 and the React courses in this specialization before proceeding with this course.

WEEK 1
13 hours to complete
Multiplatform Mobile App Development with React Native: An Introduction
This module introduces you to hybrid mobile application development. You will learn about React Native and explore some of the features of React Native to implement a mobile app based on the React application that was implemented in the previous course on React.
21 videos (Total 251 min) 27 readings 2 quizzes

WEEK 2
11 hours to complete
React Native UI Elements and Redux
This module introduces you to various React Native UI elements. We will look at how we can make use of these elements in designing the various views of our application. You will get an overview of the Flux architecture and introduced to Redux as a way of realizing the Flux architecture
13 videos (Total 225 min) 21 readings 2 quizzes

WEEK 3
7 hours to complete
React Native Alerts Animations Gestures and Persist Redux Store
In this module we look at enhancing the user experience through the use of animations and support for gesture-based interaction. We also look at persisting the redux state and alerting the users
13 videos (Total 134 min) 17 readings 1 quiz

WEEK 4
12 hours to complete
Accessing Native Capabilities of Devices: The Expo SDK
In this module you will explore the Expo SDK that enables you to access the native capabilities of the mobile devices. You will use a few SDK APIs in order to understand the general concepts and the patterns for using these APIs within your React Native application
17 videos (Total 218 min) 27 readings 2 quizzes


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Thời lượng: 43 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Intermediate

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Multiplatform Mobile App Development with NativeScript

This course focuses on developing truly cross-platform native iOS and Android apps using NativeScript (Ver 3.x). The framework uses Angular TypeScript or modern JavaScript to get truly native UI and...

Tables Data & Networking in iOS

In this course you will learn how to work with data in iOS. Data is the key ingredient for any functional app and one must learn how to properly display...

iOS App Store & In-App Purchases

This course teaches basics of monetization on iOS starting with in-app ads and then moving to in-app purchases. You will learn more advanced in-app purchase integrations and you'll make both...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top