Managing G Suite

2.9
Rated 2.9 out of 5

Managing G Suite is the second course in the G Suite Administration series.

WEEK 1
7 hours to complete
Managing G Suite
This course focuses on the G Suite core services such as Gmail Calendar and Drive & Docs. You will become familiar with the various service settings and learn how to enable them for all or just a subset of your users. You will gain an understanding of Google Vault Google’s ediscovery service. You will understand the various admin console reports that are available and be able to search and filter the information in these reports. Finally you will see how multiple domains can be used with G Suite and learn how to add a new domain to your account.
40 readings


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Coursera /  Google Cloud

Thời lượng: 7 hours
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Chi phí: Miễn phí / 0
Đối tượng: Beginner

Thông tin về nhà cung cấp

Coursera (/ kərˈsɛrə /) là một nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu được thành lập vào năm 2012 bởi 2 giáo sư khoa học máy tính của đại học Stanford là Andrew NgDaphne Koller, nền tảng này cung cấp các khóa học trực tuyến (MOOC) cho cộng đồng người học online.

Coursera hợp tác với các trường đại học danh tiếng tại Bắc Mỹ và trên khắp thế giới, cùng với nhiều tổ chức khác để cung cấp các khóa học trực tuyến chất lượng, theo chuyên ngành và được cấp chứng chỉ trong nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, khoa học dữ liệu, học máy, toán học, kinh doanh, khoa học máy tính, tiếp thị kỹ thuật số, nhân văn, y học, sinh học, khoa học xã hội , và nhiều ngành khác.

Các khóa học cùng chủ đề

Secure Networked System with Firewall and IDS

In this MOOC we will focus on learning how network systems are secured using firewalls and IDS. This will include understanding the basic components of network security constructing a dual-firewall...

Azure Infrastructure Fundamentals

Microsoft Azure is a service created by Microsoft to provide cloud computing for creating and managing applications and services using a cloud environment. Azure provides software as a service (SaaS)...

Cryptographic Hash and Integrity Protection

Welcome to Cryptographic Hash and Integrity Protection!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top