LinQ chuyên sâu

2.9
Rated 2.9 out of 5

“LinQ chuyên sâu”:
Khóa học này là dành cho
- Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#
- Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng
- Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# - LinQ
- Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 
Khóa học sẽ tập trung về các kiến thức:
- Sử dụng Extension method
- Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
- Xử lý chuỗi, mảng, collections
- Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
- Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
- Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
- Triển khai được mô hình đa tầng
- Đóng gói được ứng dụng
 
Nội dung khóa học “LinQ chuyên sâu”:
• Giới thiệu về LinQ
• Các kỹ thuật xử lý trong LinQ
• Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
• Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
• Giới thiệu LinQ to SQL
• Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
• Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
• Sử dụng Store Procedure
 
Giới thiệu giảng viên: Trần Duy Thanh
• Thạc sĩ khoa học máy tính, đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
• Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. 
• Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
• Các trường đã và đang giảng dạy: Đại Học Công Nghiệp TP.HCM, Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm), Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học, Đại Học Kinh Tế - Luật. 
• Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn – Chức vụ: Giám Đốc Chiến Lược.
• Kỹ sư phần mềm (System Profiling) của công ty KIC.
• Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015.

Phần 1. Giới thiệu về LINQ
4 video 0 bài tập
0. Đề cương chi tiết LINQ
1. Giới thiệu về LINQ
2. Hệ sinh thái của LINQ
3. Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017

Phần 2. Các kỹ thuật xử lý trong LINQ
10 video 0 bài tập
4. Generics
5. Implicitly Typed Variables
6. Object Initializers
7. Anonymous Types
8. Extension Methods
9. Delegate
10. Lambda Expressions
11. Các loại Cú pháp trong LinQ
12. Deferred execution và lazy loading
13. Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ

Phần 3. Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ
9 video 0 bài tập
14. Foreach
15. Exists
16. Find
17. FindAll
18. FindIndex
19. FindLast
20. FindLastIndex
21. RemoveAll
22. TrueForAll

Phần 4. Các hàm lọc và phân trang trong LinQ
16 video 0 bài tập
23. Select
24. Where
25. OrderBy/OrderByDescending
26. OfType
27. All
28. Any
29. Max, Min
30. FirstOrDefault
31. Skip
32. Skipwhile
33. Take
34. TakeWhile
35. ToArray
36. ToDictionary
37. ToList
38. Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm

Phần 5. Giới thiệu LinQ to SQL
3 video 0 bài tập
39. LinQ to SQL là gì
40. Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
41. Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server

Phần 6. Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL
12 video 0 bài tập
42. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
43. Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
44. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
45. Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
46. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
47. Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
48. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
49. Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
50. Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
51. Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
52. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
53. Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax

Phần 7. Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL
8 video 0 bài tập
54. Cách lưu mới một Danh mục
55. Cách lưu mới một Sản phẩm
56. Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
57. Cập nhật Sản phẩm
58. Cập nhật Danh mục
59. Xóa một Sản phẩm
60. Xóa một Danh mục
61. Xóa nhiều Sản phẩm

Phần 8. Sử dụng Store Procedure
7 video 0 bài tập
62. Triệu gọi Store Procedure - Lấy chi tiết sản phẩm
63. Triệu gọi Store Procedure - Lấy toàn bộ sản phẩm
64. Triệu gọi Store Procedure - Thêm sản phẩm
65. Triệu gọi Store Procedure - Cập nhật giá
66. Triệu gọi Store Procedure - Xóa Sản phẩm
67. Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
68. Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn

Phần 9. Các bài tập rèn luyện
3 video 0 bài tập
69. Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
70. Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách
71. Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện
Đánh giá khóa học
Khóa học liên quan
Bài tập cuối khóa


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 18 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 700,000
Đối tượng: Chuyên sâu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Javascript nâng cao ES6

Bạn sẽ học được gì? Năm vững kiến thức và các thông tin liên quan về React native. Làm quen với các công cụ: git, nodejs, yarn, Expo, xcode, android...

Lập trình Python cơ bản

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python, • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Lập trình C/C++từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ học được gì? • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, • Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top