Leadership Quality: Lãnh đạo theo IQ, EQ, AQ

2.9
Rated 2.9 out of 5

Là lãnh đạo, bạn không chỉ chịu trách nhiệm về kết quả công việc, phát triển đội ngũ mà còn có trọng trách lèo lái tổ chức vượt qua thử thách. Vì vậy lãnh đạo phải phát triển năng lực trên nhiều khía cạnh, không chỉ về lý trí, chuyên môn (IQ) mà còn nhạy bén, tinh tế về cảm xúc (EQ) cũng như kiên định, kiểm soát khủng hoảng (AQ). Khóa học này sẽ giúp bạn nhận diện & cân bằng bộ ba năng lực: IQ - EQ - AQ, từ đó phát triển khả năng lãnh đạo.
Doanh nghiệp nói chung và lãnh đạo nói riêng luôn đặt ra nhiều tiêu chí mà nhân viên cần đáp ứng: từ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm cho đến tinh thần, thái độ làm việc,... Nhưng là lãnh đạo, bạn đã bao giờ đặt câu hỏi ngược lại: “Vậy nhân viên, tổ chức cần gì ở tôi?”.

Mỗi doanh nghiệp, nhân viên sẽ có những kỳ vọng riêng về người lãnh đạo lý tưởng, nhưng nhìn chung, những yêu cầu đó sẽ xoay quanh 3 yếu tố chính:

IQ (Intelligence Quotient): năng lực về chuyên môn, tư duy chiến lược, kết nối ý tưởng cũng như đưa ra định hướng cho nhân viên thực thi, hoàn thành mục tiêu mà tổ chức đặt ra.
EQ (Emotional Quotient): tinh tế về cảm xúc, có thể xử lý cảm xúc của chính mình, giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, thu hẹp khoảng cách, khác biệt giữa các phòng ban.
AQ (Adversity Quotient): bản lĩnh, mạnh mẽ như một người thuyền trưởng, dẫn dắt đội nhóm vượt qua “giông bão" với thái độ “Chúng ta có thể giải quyết việc này".
Việc cân bằng bộ ba năng lực IQ - EQ - AQ không những giúp lãnh đạo hoàn thiện năng lực của chính mình mà còn khiến nhân viên an tâm để làm việc, cống hiến, gắn bó, đưa tổ chức đi lên. Khóa học này sẽ giúp bạn từng bước phát triển, duy trì và cân bằng 03 phẩm chất trên, cụ thể:

IQ (tư duy chiến lược): làm mới cách tư duy, phá bỏ những ranh giới trong kinh doanh. Từ đó kết nối dữ kiện tìm ra ý tưởng mới, cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn & mục tiêu dài hạn.
EQ (khả năng thấu cảm): kiểm soát cảm xúc cá nhân, nỗ lực thấu hiểu những khác biệt trong tổ chức về công việc, nhận thức, văn hóa,.. từ đó cân bằng nhu cầu của nhân viên & lợi ích tổ chức.
AQ (tính can trường): xử lý rủi ro & biến cố trong kinh doanh, ra quyết định một cách quyết đoán & đúng đắn.
Cuối cùng, phát triển 03 phẩm chất này cho tổ chức của bạn.

Buổi 1 - Giới thiệu khóa học
Buổi 2 - Tư duy lại cách bạn tư duy
Buổi 3 - Phá bỏ những ranh giới cũ trong kinh doanh
Buổi 4 - Kết nối các ý tưởng kinh doanh
Buổi 5 - Đạt mục tiêu ngắn hạn & dài hạn
Buổi 6 - Thoát khỏi sự lạc hướng cá nhân
Buổi 7 - Lấp đầy khoảng hở giữa cá nhân & bộ phận
Buổi 8 - Né tránh thiên vị cảm xúc
Buổi 9 - Vượt qua khác biệt về nhận thức & lối sống
Buổi 10 - Quản lý rủi ro & biến cố
Buổi 11 - Làm rõ mọi sự giả định trước khi ra quyết định
Buổi 12 - Hướng tới sự đúng đắn sau cùng
Buổi 13 - Từng bước phát triển IQ, EQ, AQ cho tổ chức


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Brand Camp /  OlymWorld ®

Thời lượng: 15 video
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 699,000đ
Đối tượng: Kinh nghiệm

Thông tin về nhà cung cấp

Các khóa học cùng chủ đề

Sales Training & Supervision: Huấn luyện & Giám sát đội ngũ

Không phải nhân viên bán hàng nào cũng giỏi toàn diện. Dù là “lính mới” hay “lão làng”, họ đều cần bổ sung kiến thức, kỹ năng liên tục. Là...

Sales Performance: Tuyển dụng & Quản lý Hiệu suất

Là người quản lý bán hàng, kết quả công việc của bạn được tính bằng kết quả của đội ngũ bạn quản lý. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành...

Public Speaking: Thuyết trình Chuyên nghiệp

Public speaking, hay thuyết trình, chính là cất tiếng nói để mọi người hiểu về điều chúng ta tin tưởng. Để chinh phục khán giả, bài thuyết trình cần kết...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top