Lập trình TypeScript

2.9
Rated 2.9 out of 5

“Lập trình TypeScript”:
Bạn là một lập trình viên thường xuyên phải làm việc với Js hay cụ thể hơn là JavaScript chắc hẳn bạn cũng đã từng rơi vào trạng thái ngán ngẩm bởi những khuyết điểm có thể mang lại rắc rối đối với dự án của bạn. Nhưng nỗi lo đó đã phần nào vơi bớt đi kể từ khi ngôn ngữ TypeScript ra đời, nó kế thừa và làm tốt những gì JavaScript còn thiếu sót.

Thế mạnh và lợi ích khi bạn áp dụng lập trình TypeScript vào các dự án:
- TypeScript là một sự lựa chọn thông minh khi xây dưng các ứng dụng web hiện đại dựa trên nền tảng JavaScript.
- TypeScript giúp bạn tạo mã Javascript một cách dễ dàng, với tốc độ vô cùng nhanh chóng, và cực kỳ chuyên nghiệp.
- TypeScript tạo mã Javascript chạy tốt trên tất cả các trình duyệt, tất cả các hệ điều hành và tất cả các host phổ biến hiện nay.
- TypeScript là ngôn ngữ chính được dùng trong phát triển các dự án Angular 2.x, do đó nếu muốn tìm hiểu về Angular 2x thì TypeScript là ngôn ngữ đầu tiên mà bạn cần phải chinh phục.
TypeScript sử dụng các kiểu dữ liệu chặt chẽ mà vẫn tương thích với JavaScript cho phép kiểm soát việc sử dụng sai kiểu cho các thành phần khai báo.

Hiện nay có rất nhiều công cụ biên tập hỗ trợ TypeScript như Visual Studio, Sublime Text, Eclipse, Visual Studio Code, WebStorm, Atom, Netbeans.
Sau một thời gian nghiên cứu và trải qua các dự án thực tế với TypeScript, giảng viên Lưu Trường Hải Lân (ZendVN) quyết định biên soạn và phát hành khóa học “Lập trình TypeScript” với mục đích giúp học viên tiếp cận và thấu hiểu ngôn ngữ TypeScript hiệu quả và chinh phục nó trong thời gian nhanh nhất có thể.

Khóa học “Lập trình TypeScript” tại Kyna.vn cung cấp các kiến thức trọng tâm về TypeScript cũng như cách áp dụng và kết hợp TypeScript với jQuery, các thư viện jQuery, thư viện Javascript  mở rộng trong việc xây dựng hoàn chỉnh Project Shopping Cart.
Để tham gia khóa học này, học viên cần có kiến thức cơ bản về HTML CSS Javascript jQuery.
 
Nội dung khóa học “Lập trình TypeScript”:
- Cài đặt Môi trường lập trình.
- ES6 Language Feature.
- Ngôn ngữ TypeScript.
- Xây dựng ứng dụng Shopping Cart.
- Project thực hành.
  
Lợi ích sau khóa học “Lập trình TypeScript”:
- Nắm vững kiến thức căn bản về lập trình TypeScript một cách đầy đủ và có hệ thống.
- Phát triển kỹ năng lập trình ở cấp cao hơn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay.
  
Giới thiệu giảng viên: Giảng viên Lưu Trường Hải Lân.
- Kinh nghiệm công tác:
- Quản lý đào tạo tại ZendVN.
- Vị trí đã từng đảm nhiệm: Developer, Teamleader, Project manager, Training manager.
- Công việc hiện nay: Training manager & Project manager tại ZendVN.

Các khóa học trực tuyến đã xây dựng: Lập trình PHP, Zend framework 2.x, jQuery Master, Wordpress 4.x, Joomla 2.5!, Bootstrap, HTML, CSS, Javascript ...

Thông tin liên hệ:
Website: http://www.zend.vn/public/
Facebook: https://www.facebook.com/luutruonghailan
Fanpage ZendVN: https://www.facebook.com/zendvngroup
Kênh video miễn phí: https://www.youtube.com/user/luutruonghailan
Skype hỗ trợ học viên: zendvn.support

PHẦN 1: Sử dụng mã nguồn và tài nguyên trong khóa học
1 video 0 bài tập
Bài 1: Hướng dẫn sử dụng tài liệu học

HẦN 2: Cài đặt và sử dụng Editor SublimeText
2 video 0 bài tập
Bài 2: Download & Install
Bài 3: Cài đặt các Plugins

PHẦN 3: Thủ thuật
5 video 0 bài tập
Bài 4: Setting Toogle SideBar
Bài 5: Goto
Bài 6: Show Hidden Files
Bài 7: Multi pointer
Bài 8:  Snippet

Phần 4: Hệ thống kiến thức
1 video 0 bài tập
Bài 9: Ôn tập lại kiến thức

PHẦN 5 : ES6 Những điều cần biết
1 video 0 bài tập
Bài 10: Giới thiệu về ES6

PHẦN 6 : Variable - Template String - Spread - Destructing
7 video 0 bài tập
Bài 11: let và var trong ES6 phần 1
Bài 12: let và var trong ES6 phần 2
Bài 13: const trong ES6
Bài 14: Template String trong ES6
Bài 15: For trong ES6
Bài 16: Spread trong ES6
Bài 17: Destructuring trong ES6

PHẦN 7: Function
2 video 0 bài tập
Bài 18:  Default params là gì?
Bài 19:  Rest params là gì?

PHẦN 8: Arrow Function
3 video 0 bài tập
Bài 20: Arrow Functions phần 1
Bài 21: Arrow Functions phần 2
Bài 22: This trong Arrow Function

PHẦN 9: Enhanced
1 video 0 bài tập
Bài 23: Enhanced là gì?

PHẦN 10: OOP
2 video 0 bài tập
Bài 24: Class
Bài 25: Inheritance

PHẦN 11: Hệ thống kiến thức
1 video 0 bài tập
Bài 26: Ôn tập lại kiến thức ES6

PHẦN 12: Xin chào TypeScript
1 video 0 bài tập
Bài 27: Giới thiệu vềTypescript

PHẦN 13: Chương trình TypeScript đầu tiên
4 video 0 bài tập
Bài 28: project structure
Bài 29: Install TypeScript
Bài 30: Compile
Bài 31:  tsconfig

PHẦN 14: Variable & Data Type
9 video 0 bài tập
Bài 32: Basic type
Bài 33: Array
Bài 34: Tuple
Bài 35: Enum
Bài 36: Any
Bài 37: Void
Bài 38: Type assertions
Bài 39: Interface object
Bài 40: Interface array

PHẦN 15: Functions
7 video 0 bài tập
Bài 41: Sự trả về của hàm
Bài 42: Truyền tham số trong hàm phần 1
Bài 43: Truyền tham số trong hàm phần 2
Bài 44: Rest Parameters
Bài 45: Các dạng khai báo hàm
Bài 46: Arrow Function
Bài 47: Overload

PHẦN 16: OOP In Typescript
8 video 0 bài tập
Bài 48: Class phần 1
Bài 49: Class phần 2
Bài 50:  Static
Bài 51: Inheritance
Bài 52: Access modifiers
Bài 53: Accessors
Bài 54: Abstract
Bài 55: Interface

PHẦN 17: Generic In Typescript
3 video 0 bài tập
Bài 56: Basic
Bài 57: Method
Bài 58: Class

PHẦN 18: Module & Namepace In Typescript
5 video 0 bài tập
Bài 59: Basic
Bài 60: Namespace
Bài 61: Module phần 1
Bài 62: Module phần 2
Bài 63: Import Export

PHẦN 19: Hệ thống kiến thức
1 video 0 bài tập
Bài 64: Ôn tập kiến thức Typescript

PHẦN 20: Yêu cầu Ứng dụng Shopping Cart
1 video 0 bàitập
Bài 65: Giới thiệu về ứng dụng Shopping cart

PHẦN 21: Xây dựng bố cục giao diện cho ứng dụng
1 video 0 bài tập
Bài 66: Layout

PHẦN 22: Xây dựng cấu trúc thư mục và tạo giao diện với Bootstrap
2 video 0 bài tập
Bài 67: Project structure
Bài 68:  Bootstrap

PHẦN 23: Demo ứng dụng Shopping Cart
1 video 0 bài tập
Bài 69: Demo

PHẦN 24: Xây dựng Class và Interface cần thiết
4 video 0 bài tập
Bài 70: Product
Bài 71: ProductRepository
Bài 72: CartItem
Bài 73: Cart

PHẦN 25: Xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm
6 video 0 bài tập
Bài 74: getItems 
Bài 75: getItemByID 
Bài 76: showItemsInHTML 
Bài 77: jQuery 
Bài 78: showBuyItem 
Bài 79: Helpers 

PHẦN 26: Xây dựng chức năng Add sản phẩm vào giỏ hàng
9 video 0 bài tập
Bài 80: Empty Cart
Bài 81: ID - Quantity
Bài 82: Validate Quantity
Bài 83: addProduct
Bài 84: getCartItemPosition
Bài 85: showCartBodyInHTML
Bài 86: showCartItemInHTML
Bài 87: showCartFooterInHTML 01
Bài 88: showCartFooterInHTML 02

PHẦN 27: Xây dựng chức năng Update số lượng sản phẩm
2 video 0 bài tập
Bài 89: shop - updateProduct
Bài 90: cart - updateProduct

PHẦN 28: Xây dựng chức năng Delete sản phẩm
1 video 0 bài tập
Bài 91: removeProduct

PHẦN 29: Kỹ thuật tối ưu mã nguồn
1 video 0 bài tập
Bài 92:  Optimize

PHẦN 30: Publish Project Shopping Cart
1 video 0 bài tập
Bài 93: Publish Project

PHẦN 31: Exercise: Xây dựng ứng dụng ToDoList
1 video 0 bài tập
Bài 94: Bài tập về ToDoList

PHẦN 32: Exercise: Xây dựng game Battle Ship
1 video 0 bài tập
Bài 95: Bài tập về Batte Ship

PHẦN 33: Tổng kết khóa học
1 video 0 bài tập
Bài 96: Ôn lại các kiến thức của khóa học
Đánh giá góp ý cho khóa học
Khóa học có liên quan.


Tham gia đánh giá khóa học

Nếu bạn đã học qua khóa học này thì mời bạn tham gia đóng góp ý kiến và đánh giá để cộng đồng bạn học có thêm thông tin tham khảo.

Cung cấp bởi: Kyna /  

Thời lượng: 14 giờ
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt
Chi phí: Có phí / 350,000
Đối tượng: Mới bắt đầu

Thông tin về nhà cung cấp

Kyna là một nền tảng đào tạo trực tuyến về kỹ năng dành cho người trưởng thành từ kỹ năng chuyên môn trong công việc đến những kỹ năng mềm trong cuộc sống, xã hội hàng ngày. Nền tảng này được xây dựng từ 31/10/2013, vốn là một start-up trẻ, và hiện nay Kyna đang nổi lên như một thương hiệu đào tạo kỹ năng trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến, với mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, là nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào tạo hàng đầu hiệu quả, linh hoạt và chi phí tiết kiệm. Sau 3 năm hoạt động, từ một công ty khởi nghiệp với 8 thành viên, Kyna đã xây dựng thành công một hệ sinh thái giáo dục trực tuyến toàn diện, cung cấp nhiều chương trình, giải pháp đào tạo đa dạng, chất lượng và tính ứng dụng cao.

Trong những năm qua, Kyna.Vn đã dần hình thành lên một xu hướng, thói quen mới tới người học, họ đang phát triển rất nhanh và có mức tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Do đó, vào tháng 4/2016 đã có thông tin chính thức là quỹ đầu tư CyberAgent Ventures (Nhật Bản) công bố đầu tư vào startup Kyna.vn để giúp họ tăng số lượng khóa học lên tới 1.000, gấp 5 lần số lượng hiện tại.

Các khóa học cùng chủ đề

Getting Started as a Web Developer

Course Goal: Kickstart Your Development Environment Basics of Version Control with Git Basics of Command Line Basics of Sublime Text

Front-End JavaScript Frameworks: Angular

This course concentrates mainly on Javascript based front-end frameworks and in particular the Angular framework (Currently Ver. 6.x). This course will use Typescript for developing Angular application. Typescript features will...

JavaScript jQuery and JSON

In this course we'll look at the JavaScript language and how it supports the Object-Oriented pattern with a focus on the unique aspect of how JavaScript approaches OO. We'll explore...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top